Shema šolskega sadja

Šolska shema je ukrep skupne kmetijske politike EU, ki otrokom zagotavlja dodaten obrok sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov. Namen je povečati njihovo uživanje in izboljšati prehranske navade otrok, ki so oblikujejo v otroštvu. Šolska shema naj bi prispevala k ustavitvi pojava prekomerne telesne teže pri otrocih. Poudarek je na lokalno pridelanih kakovostnih izdelkih. Na šoli bomo  sadje in zelenjavo razdeljevali enkrat tedensko ob sredah, mleko in mlečne izdelke pa ob četrtkih enkrat na dva tedna.

Podatki za Slovenijo in širši evropski prostor kažejo, da je vnos sadja in zelenjave med prebivalci pogosto prenizek za varovanje in krepitev zdravja.

Evropska Komisija je v začetku leta 2009 sprejela Uredbo za oskrbo otrok v izobraževalnih ustanovah s sadjem in zelenjavo, ki predvideva ureditev brezplačnega razdeljevanja sadja in zelenjave učencem v šolah. K aktivnemu sodelovanju je pristopila tudi Slovenija, kjer omenjeni ukrep izvaja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v sodelovanju z Ministrstvom za šolstvo in šport ter Ministrstvom za zdravje.

Ključni cilj ukrepa Sheme šolskega sadja je vzpodbuditi uživanje sadja in zelenjave v dnevni prehrani ter s tem dvigniti stopnjo ozaveščenosti o pomenu sadja in zelenjave za zdravje med otroki in mladostniki.

Veščine

Objavljeno

21. julija, 2021

Dostopnost