Tekmovanja in projekti

Razredna stopnja

Prešernova bralna značka razredničarke, druga učiteljica v 1.razredu, Maja Bajd
Vesela šola Meta Koželj, Eva Zaletelj Krajnik/Katja Pertot, Nataša Indjić
Cankarjevo priznanje Tanja Kokalj
Mehurčki Petra Jelenc, Barbara Ušaj
Kenguru Karla Tušek, Stanka Kolenko
Logika Tihana Smolej, razredničarke 4. in 5. razreda
Kresnička Jana Ovsenik, Nina Nunar, Tanja Kokalj, Petra Kralj
Angleška bralna značka učiteljice angleščine
Nemška bralna značka Maruša Jazbec Colja
Kolesarski izpit Blaž Belehar, Mitja Šteblaj,  razredničarke 5. razreda
Bober Marko Poličar

Predmetna stopnja

Cankarjevo priznanje Jasna Zupan, Tina Žagar Pernar, Maja Bajd
tekmovanje iz znanja angleškega jezika Katja Marenk in mag. Vera Stoilov Spasova (7. r.), mag. Vera Stoilov Spasova (6. r), Anja Košnik (8. r.), Katja Marenk (9. r)
tekmovanje iz znanja nemškega jezika Maruša Jazbec Colja
angleška bralna značka učiteljice angleščine
nemška bralna značka Maruša Jazbec Colja
ruska bralna značka mag. Marjeta Šifrer
Prešernova bralna značka Maja Bajd
Turizmu pomaga lastna glava Daša Ganna Mahmoud
tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni Nina Marjanovič
tekmovanje iz znanja zgodovine mag. Marjeta Šifrer
tekmovanje iz znanja geografije Daša Ganna Mahmoud
Vesela šola Daša Ganna Mahmoud
Preglovo tekmovanje Nataša Černilec
Stefanovo priznanje Danica Mati Djuraki
tekmovanje iz znanja astronomije Danica Mati Djuraki
Vegovo priznanje Petra Peternel
Proteusovo priznanje mag. Špela Eržen
tekmovanje iz logike Tihana Smolej
Male sive celice Tihana Smolej
tekmovanja iz znanja tehnike in tehnologije Katarina Gorenc
Kresnička mag. Špela Eržen
koncerti pevskih zborov Klara Maljuga, Jana Lamberšek Starbek
nastopi folklornih skupin mag. Špela Eržen
športna tekmovanja Blaž Belehar, Gregor Jeras, Barbara Kordež
likovni natečaji Petra Korenjak Marčun
literarni in filmski natečaji
Jasna Zupan, Tina Žagar Pernar, Jasna Zupan, mag.
Tatjana Lotrič Komac

PROJEKTI

Naravoslovna-matematična pismenost Tanja Kokalj in delovni tim (zaključek 31. oktobra 2022)
Inspiracija za zeleno Evropo (KA 201-
SHC)
Jana Ovsenik, Špela Eržen, Vera Stoilov Spasova, Jasna
Zupan, Marko Poličar, Milan Bohinec, Katja Rozman
Erasmus+ KA 2: Social Inclusion through
Environment
Katja Marenk, Andreja Hafner Krek, Tinka Bertoncelj,
Petra Korenjak Marčun, Daša Ganna Mahmoud, Katja
Marenk
Gibanje, zdravje, dobro fizično in
psihično počutje (RAP)
tim učiteljev (poimensko z dejavnostmi navedeno
zgoraj)
Labirint spoznavanja Tinka Bertoncelj, Andreja Hafner Krek, Teja Štefančič, Eli
Miklavčič, Nadja Lamovšek
Life Lynx mag. Špela Eržen
Tradicionalni slovenski zajtrk Nataša Černilec
Šolska shema Nataša Černilec
Promocija zdravja mag. Tatjana Lotrič Komac, Nataša Černilec, Nina Marjanovič, Majda Kovačec
Dostopnost