ŠOLSKI KOLEDAR

V tem šolskem letu se pouk prične 1. septembra 2021 in traja do 24. junija 2022. Zadnji dan pouka za učence devetih razredov je 15. junij, za vse ostale razrede pa se pouk konča 24. junija 2022.

Prvo ocenjevalno obdobje: od 1. septembra 2021 do 31. januarja 2022
Konference: 26.1.2022 – razredna stopnja
                       27.1.2022 – predmetna stopnja

Drugo ocenjevalno obdobje: od 1. februarja 2022 do 25, junija 2022 ( za devete razrede do 15, junija 2022)
Konference: 13.6.2022 – za devete razrede
                       21.6.2022 – predmetna stopnja
                       22.6.2022 – razredna stopnja

Počitnice

. jesenske: od 25. oktobra do 1. novembra 2021

. novoletne: od 27. decembra 2021 do 2. januarja 2022

. zimske: od 21. februarja do 25. februarja 2022

. prvomajske: od 27. aprila do 2. maja 2022

Na podlagi 15. člena Pravilnika o šolskem koledarju za osnovne šole ( Uradni list RS, št. 50/12, 56/12 – popr., 20/19 in 36/19) ministrica za izobraževanje, znanost in šport izdaja

podrobnejša navodila o šolskem koledarju ZA OSNOVNE ŠOLE

 ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022

1.9. SREDA začetek pouka
25.10. -1.11. PONEDELJEK- PONEDELJEK jesenske počitnice
24.12 PETEK proslava pred dnevom samostojnosti in enostnosti
25.12. SOBOTA božič
26.12. NEDELJA dan samostojnosti in enotnosti
25.12. – 2.1. SOBOTA- NEDELJA novoletne počitnice
31.1. PONEDELJEK zaključek 1. ocenjevalnega obdobja
7.2. PONEDELJEK proslava pred slovenskim kulturnim praznikom
8.2. TOREK prešernov dan, slovenski kulturni praznik
11.2. – 12.2 PETEK- SOBOTA informativna dneva za vpis v srednje šole
21.2. – 25.2. PONEDELJEK- PETEK zimske počitnice za učence z območja gorenjske, goriške, notranjsko-kraške, obalno-kraške, osrednje slovenske in zasavske statistične regije ter občin jugovzhodne slovenije: Ribnica, Sodražica, Loški potok, Kočevje, Osilnica in Kostel
28.2. – 4.3. PONEDELJEK- PETEK zimske počitnice za učence z območja jugovzhodne slovenije (razen občin: ribnica, sodražica, loški potok, kočevje, osilnica in kostel), koroške, podravske, pomurske, savinjske in posavske statistične regije
18.4. PONEDELJEK velikonočni ponedeljek
27.4 SREDA dan boja proti okupatorju
27.4. – 2.5. SREDA- PONEDELJEK prvomajske počitnice, praznik dela
15.6. SREDA zaključek 2. ocenjevalnega obdobja za učence 9. razreda; razdelitev spričeval in obvestil
24.6. PETEK zaključek 2. ocenjevalnega obdobja za učence od 1. do 8. razreda; razdelitev spričeval in obvestil; pouk in proslava pred dnevom državnosti
25.6. SOBOTA dan državnosti
27.6. -31.8 PONEDELJEK-TOREK poletne počitnice

 

1.9. SREDA Objava sklepa o izboru predmetov in določitvi tretjega predmeta, iz katerega se bo na posamezni osnovni šoli preverjalo znanje učencev 9. razreda z nacionalnim preverjanjem znanja
30.11 TOREK Zadnji rok za posredovanje podatkov o učencih 6. in 9. razreda, ki bodo opravljali NPZ
4.5. SREDA NPZ iz slovenščine/ italijanščine/ madžarščine za 6. in 9. razred
6.5. PETEK NPZ iz matematike za 6. in 9. razred
10.5. TOREK

NPZ iz tretjega predmeta za 9. razred

NPZ iz tujega jezika za 6. razred

31.5. TOREK

RIC posreduje šolam ovrednotene preizkuse z dosežki učencev pri NPZ v 9. razredu

Seznanitev učencev z dosežki v 9. razredu

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 9. razredu

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu na RIC

1.6. SREDA

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 9. razredu

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu na RIC

2.6 ČETRTEK

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 9. razredu

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu na RIC

7.6. TOREK

RIC posreduje šolam ovrednotene preizkuse z dosežki učencev pri NPZ v 6. razredu

Seznanitev učencev z dosežki v 6. razredu

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 6. razredu

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na RIC

8.6. SREDA

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 6. razredu

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na RIC

9.6. ČETRTEK

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 6. razredu

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na RIC

10.6. PETEK RIC posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) učencev v 9. razredu
15.6. SREDA Razdelitev obvestil o dosežkih za učence 9. razreda
16.6. ČETRTEK RIC posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) učencev v 6. razredu
24.6. PETEK Razdelitev obvestil o dosežkih za učence 6. razreda

Izpitni roki za predmetne in popravne izpite

1. rok 16.6. – 29.6. učenci 9.razreda
1. rok 27.6. – 8.7. učenci od 1. do 8. razreda
2. rok 18.8. – 31.8. učenci od 1. do 9. razreda

Roki za ocenjevanje znanja učencev, ki se izobražujejo na domu

1. rok 3.5. – 15.6. učenci 9.razreda
1. rok 3.5. – 8.7 učenci od 1. do 8. razreda
2. rok 18.8. – 31.8. učenci od 1. do 9. razreda

NPZ

sreda 1.9.2022 objava sklepa o določitvi 3. predmeta v 9. r.
sreda 4.5.2022 slovenščina 6. in 9. r.
petek 6.5.2022 matematika 6. in 9. r.
torek 10.5.2022 tretji predmet – 9.r., tja – 6.r.

Celotni šolski koledar 2021/2022 z izpitnimi roki za predmetne in popravne izpite, roki za ocenjevanje znanja učencev, ki se izobražujejo na domu ter izvedbo NPZ je objavljen na strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport:

Koledar

Dostopnost