ŠOLSKI KOLEDAR

V tem šolskem letu se pouk prične 1. septembra 2022 in traja do 24. junija 2023. Zadnji dan pouka za učence devetih razredov je 15. junij, za vse ostale razrede pa se pouk konča 24. junija 2023.

Prvo ocenjevalno obdobje: od 1. septembra 2022 do 27. januarja 2023
Konference: 24.1.2023 – razredna stopnja
25.1.2023 – predmetna stopnja

Drugo ocenjevalno obdobje: od 28. januarja 2022 do 23, junija 2023 ( za devete razrede do 15, junija 2023)
Konference: 13.6.2023 – za devete razrede
21.6.2023 – predmetna stopnja
20.6.2023 – razredna stopnja

Počitnice

. jesenske: od 31. oktobra do 4. novembra 2022

. novoletne: od 26. decembra 2022 do 2. januarja 2023

. zimske: od 6. februarja do 10. februarja 2023

. prvomajske: od 26. aprila do 2. maja 2023

Na podlagi 15. člena Pravilnika o šolskem koledarju za osnovne šole ( Uradni list RS, št. 50/12, 56/12 – popr., 20/19 in 36/19) ministrica za izobraževanje, znanost in šport izdaja

podrobnejša navodila o šolskem koledarju ZA OSNOVNE ŠOLE

 ZA ŠOLSKO LETO 2022/2023

1.9. ČETRTEK začetek pouka
31.10. -4.11. PONEDELJEK- PETEK jesenske počitnice
23.12 PETEK proslava pred dnevom samostojnosti in enostnosti
25.12. NEDELJA božič
26.12. PONEDELJEK dan samostojnosti in enotnosti
26.12. – 2.1. PONEDELJEK-PONEDELJEK novoletne počitnice
27.1. PETEK zaključek 1. ocenjevalnega obdobja
3.2. PETEK proslava pred slovenskim kulturnim praznikom
8.2. SREDA prešernov dan, slovenski kulturni praznik
17.2. – 18.2 PETEK- SOBOTA informativna dneva za vpis v srednje šole
6.2. – 13.2. PONEDELJEK- PETEK zimske počitnice za učence z območja gorenjske, goriške, notranjsko-kraške, obalno-kraške, osrednje slovenske in zasavske statistične regije ter občin jugovzhodne slovenije: Ribnica, Sodražica, Loški potok, Kočevje, Osilnica in Kostel
16.2. – 20.2. PONEDELJEK- PETEK zimske počitnice za učence z območja jugovzhodne slovenije (razen občin: ribnica, sodražica, loški potok, kočevje, osilnica in kostel), koroške, podravske, pomurske, savinjske in posavske statistične regije
10.4. PONEDELJEK velikonočni ponedeljek
27.4 ČETRTEK dan boja proti okupatorju
26.4. – 2.5. ČETRTEK- TOREK prvomajske počitnice, praznik dela
15.6. ČETRTEK zaključek 2. ocenjevalnega obdobja za učence 9. razreda; razdelitev spričeval in obvestil
23.6. PETEK zaključek 2. ocenjevalnega obdobja za učence od 1. do 8. razreda; razdelitev spričeval in obvestil; pouk in proslava pred dnevom državnosti
25.6. NEDELJA dan državnosti
26.6. -31.8 PONEDELJEK-ČETRTEK poletne počitnice

 

1.9. ČETRTEK Objava sklepa o izboru predmetov in določitvi tretjega predmeta, iz katerega se bo na posamezni osnovni šoli preverjalo znanje učencev 9. razreda z nacionalnim preverjanjem znanja
30.11 SREDA Zadnji rok za posredovanje podatkov o učencih 6. in 9. razreda, ki bodo opravljali NPZ
4.5. ČETRTEK NPZ iz slovenščine/ italijanščine/ madžarščine za 6. in 9. razred
6.5. SOBOTA NPZ iz matematike za 6. in 9. razred
10.5. SREDA

NPZ iz tretjega predmeta za 9. razred

NPZ iz tujega jezika za 6. razred

31.5. SREDA

RIC posreduje šolam ovrednotene preizkuse z dosežki učencev pri NPZ v 9. razredu

Seznanitev učencev z dosežki v 9. razredu

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 9. razredu

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu na RIC

1.6. ČETRTEK

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 9. razredu

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu na RIC

2.6. PETEK

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 9. razredu

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu na RIC

7.6. SREDA

RIC posreduje šolam ovrednotene preizkuse z dosežki učencev pri NPZ v 6. razredu

Seznanitev učencev z dosežki v 6. razredu

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 6. razredu

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na RIC

8.6. ČETRTEK

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 6. razredu

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na RIC

9.6. PETEK

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 6. razredu

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na RIC

10.6. SOBOTA RIC posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) učencev v 9. razredu
15.6. ČETRTEK Razdelitev obvestil o dosežkih za učence 9. razreda
16.6. PETEK RIC posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) učencev v 6. razredu
24.6. SOBOTA Razdelitev obvestil o dosežkih za učence 6. razreda

Izpitni roki za predmetne in popravne izpite

1. rok 16.6. – 29.6. učenci 9.razreda
1. rok 26.6. – 7.7. učenci od 1. do 8. razreda
2. rok 18.8. – 31.8. učenci od 1. do 9. razreda

Roki za ocenjevanje znanja učencev, ki se izobražujejo na domu

1. rok 3.5. – 15.6. učenci 9.razreda
1. rok 3.5. – 23.6 učenci od 1. do 8. razreda
2. rok 18.8. – 31.8. učenci od 1. do 9. razreda

NPZ

sreda 1.9.2023 objava sklepa o določitvi 3. predmeta v 9. r.
četrtek 4.5.2023 slovenščina 6. in 9. r.
ponedeljek 8.5.2023 matematika 6. in 9. r.
sreda 10.5.2023 tretji predmet – 9.r., tja – 6.r.

Celotni šolski koledar 2022/2023 z izpitnimi roki za predmetne in popravne izpite, roki za ocenjevanje znanja učencev, ki se izobražujejo na domu ter izvedbo NPZ je objavljen na strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport:

Koledar

Dostopnost