zaposleni

Ravnatelj Govorilna ura
Milan Bohinec torek, 8.00-8.45
Pomočnica ravnatelja Govorilna ura
mag. Tatjana Lotrič Komac ponedeljek, 10.20-12.05
mag. Gabrijela Masten po dogovoru

Stiki med zavodom in starši potekajo na roditeljskih sestankih in govorilnih urah. Popoldanske govorilne ure so skupne, in sicer so vsak prvi četrtek v mesecu, ob 17.00 v Naklem, v Dupljah in Podbrezjah pa ob 17.15.

Razpored popoldanskih govorilnih ur:

5. 10. 2023 februar: v času roditeljskih sestankov
9. 11. 2023 7. 3. 2024
7. 12. 2023 4. 4. 2024
4. 1 .2024 9. 5. 2024

 

Morebitno prestavitev teh govorilnih ur zaradi praznikov, pouka prostih dni ali drugačne aktivnosti na šoli bomo staršem pravočasno sporočili. Na pogovor z učiteljem lahko starši pridejo tudi vsak tretji teden v mesecu, v času dopoldanskih govorilnih ur, ki so navedene v tabeli.

Elektronska pošta za vse zaposlene je ime.(prvi)priimek@os-naklo.si ,spodbujamo pa komunikacijo v eAsistentu.

Centralna šola

Razredna stopnja

Učitelj Poučuje Razrednik Govorilna ura
Petra Jelenc 1. a 1. a četrtek, 9.10-9.55
Damjana Debenec 1. a, OPB / četrtek, 9.10-9.55
Barbara Ušaj 1. b 1. b sreda, 8.20-9.05
Mateja Raztresen 1. b, OPB / četrtekk, 12.05-12.55
mag. Maja Ovsenik 2. a 2. a torek, 7.30-8.15
Nataša Zaletelj 2. b 2. b četrtek, 10.15-11.00
Meta Koželj 3. a 3. a četrtek, 11.20-12.05
Teja Sulejmanovič 3. b 3. b sreda, 9.10-9.55
Jana Ovsenik 4. a 4. a sreda, 8.20-9.05
Breda Rajh 4. b 4. b sreda, 8.20-9.05
Eva Okorn 5. a 5. a sreda, 8.20-9.05
Tanja Benedičič 5. b 5. b petek, 8.20-9.05
Karla Tušek OPB, JV / ponedeljek, 15.25-16.10
Stanka Kolenko OPB, JV / ponedeljek, 15.25-16.10
Petra Kralj INA 1. r., TJA 2. in 3 r., 4. a, 4. b / četrtek, 10.15-11.00
Špela Kokalj OPB / sreda, 12.05-12.55
Majda Kovačec OPB, JV / sreda, 12.05-12.55
Renata Knap DKE, OPB / sreda, 12.10-12.55

Predmetna stopnja

Učitelj Poučuje Razrednik Govorilna ura Prostor
Petra Peternel matematika 6. a sreda, 10.15-11.00 matematika 3
Katarina Gorenc tehnika in tehnologija, matematika 6. b petek, 10.15-11.00 tehnika in tehnologija
Jasna Zupan slovenščina 6. c sreda, 9.10-9.55 slovenščina 1
mag. Marjeta Šifrer zgodovina, ruščina 7. a ponedeljek, 10.15-11.00 zgodovina
Anja Košnik angleščina 7. b ponedeljek, 12.10-12.55 tuji jezik angleščina 1
Daša Ganna Mahmoud geografija, turistična vzgoja, raziskovanje domačega kraja, življenje človeka na Zemlji 7. c. ponedeljek, 9.10-9.55 geografija
Maja Bajd slovenščina 8. a torek, 10.15-11.00 kabinet slovenščine
Tihana Smolej matematika 8. b sreda, 9.10-9.55 dop: matematika 2

pop: kabinet fizike

Blaž Belehar šport 8. c sreda, 8.20-9.05 kabinet športa
Barbara Kordež šport 9. a sreda, 9.10-9.55 kabinet športa

mag. Vera Stoilov Spasova angleščina 9. b torek, 10.15-11.00 tuji jezik angleščina 3
Gregor Jeras šport 9. c petek, 9.15-9.50 športni kabinet
Tina Žagar Pernar slovenščina / sreda, 10.15-11.00 slovenščina 3
Katja Marenk angleščina / četrtek, 12.10-12.55 tuji jezik angleščina 2
mag. Špela Eržen naravoslovje 6.a,b,7.a,b, biologija / sreda, 10.15-11.00 biologija
Alenka Jekovec matematika, TIT, OGL, OGK / sreda, 10.15-11.00 matematika
Nataša Černilec kemija, naravoslovje, poizkusi v kemiji / torek, 10.15-11.00 kabinet kemije
Maruša Jazbec Colja nemščina / ponedeljek, 8.20-9.05 kabinet tujih jezikov
Majda Kovače matematika, tehnika in tehnologija / petek, 7.30-8.15 kabinet tehnike in tehnologije
Renata Knap domovinska in državljanska kultura in etika / sreda, 11.20-12.05 zbornica
mag. Tatjana Lotrič Komac slovenščina / ponedeljek, 10.20-12.05 pisarna
Jana Lamberšek Starbek 7.a, 7.c pevski zbor / petek, 9.10-9.55 glasbena umetnost
Nina Marjanovič gospodinjstvo / ponedeljek, 9.10-9.55 gospodinjstvo
Danica Mati Djuraki fizika / petek, 10.15-11.00 kabinet fizike

Mateja Pucelj lum / vsak 3. torek 7.30-8.15 lum
Marko Poličar NIP Računalništvo, UBE, MME / ponedeljek, 8.15-9.00 računalnica

Knjižnica

Učitelj Poučuje Razrednik Govorilna ura
Tadeja Česen Šink / / ponedeljek, 8.20-9.05

Svetovalna služba

Strokovni delavec Področje Govorilna ura
Tinka Bertoncelj učiteljica DSP, specialna pedagoginja po dogovoru
Andreja Hafner Krek učiteljica DSP, specialna pedagoginja po dogovoru
Teja Štefančič psihologinja po dogovoru
Nika Kristan svetovalna služba, socialna pedagoginja po dogovoru
Neja Dajčman svetovalna služba, socialna pedagoginja po dogovoru
Špela Slabe učiteljica DSP, specialna pedagoginja po dogovoru

Podružnična šola Duplje

Učitelj Poučuje Razrednik Govorilna ura
Lili Horvat 1. d, 2. d 2. d torek, 10.15-11.00
Darinka Oblak OPB 1 / sreda, 12.10-12.55
Ksenija Bucalo OPB 2 / sreda, 8.20-9.05
Mihela Križaj Trebušak 5. d 5. d torek, 9.10-9.55
Nina Nunar 4. d 4. d torek, 9.10-9.55
Katja Marenk angleščina v 4. D in 5. D / po dogovoru
Petra Kralj INA 1. r, TJA 2. d, 3. d. / sreda, 10.15-11.00 (OŠ Naklo)
Ana Valančič 1. d, 2. d 1. d četrtek, 12.10-12.55
Katja Pertot 3. d 3. d četrtek, 12.10-12.55

Podružnična šola Podbrezje

Učitelj Poučuje Razrednik Govorilna ura
Lara Poljanšek 1. p in 2. p 2. p ponedeljek, 12.10-12.55
Staša Sivec OPB 1 / ponedeljek, 8.20-9.05
Mateja Jarc 3. p 3.p četrtek, 7.30-8.15
Katja Svetelj 4. p 4. p torek, 11.20-12.05
Tanja Kokalj 5. p 5. p ponedeljek, 11.20-12.05
Petra Kralj INA 1. r., TJA 2. in 3. r. / četrtek, 9.10-9.55(Naklo)
Anja Košnik angleščina 4.p in 5.p 6. b ponedeljek, 11.20-12.05
Nataša Indjić 1. p, 2. p, 3. p 1.p torek, 10.35-11.20
Mitja Šteblaj OPB 2 Podbrezje, šport 5. p / torek, 11.20-12.05

Trenutno odsotni

Učitelj Poučuje Razrednik Govorilna ura
Nataša Černilec kem, nar / sreda, 10.15-11.00

Ostali zaposleni

Tajnik VIZ
Katja Rozman
Računovodstvo
Alenka Lopuh
Jana Podjed
Nina Krivic
Računalnikar organizator informacijskih dejavnosti
Jaka Košir
Marko Poličar
Vzdrževanje
Tomaž Bajželj
Milan Kondić
Matej Bohinjec

 

Kuhinja:

Centralna šola
PŠ Duplje
PŠ Podbrezje
Majda Studen (vodja) Helena Debelak Milena Rakovec
Mateja Črnilec
Jana Zupančič
Brigita Grašič
Urška Bertoncelj

Čistoča:

Centralna šola
PŠ Duplje
PŠ Podbrezje
Katja Hribar Nataša Hozjan Milena Rakovec
Ana Kuhar Jana Krsnik
Anđa Pavlova
Nada Kodeh
Anđelka Radić
Bolević Danica

 

Dostopnost