zaposleni

Ravnatelj Govorilna ura E-pošta
Milan Bohinec torek, 8.00 - 8.45 milan.bohinec@os-naklo.si
Pomočnica ravnatelja Govorilna ura E-pošta
mag. Tatjana Lotrič Komac ponedeljek, 10.15-11.00 tatjana.lotric@os-naklo.si
mag. Gabrijela Masten po dogovoru gabrijela.masten@os-naklo.si

Stiki med zavodom in starši potekajo na roditeljskih sestankih in govorilnih urah. Popoldanske govorilne ure so skupne, in sicer so vsak prvi četrtek v mesecu, ob 17.00 v Naklem, v Dupljah in Podbrezjah pa ob 17.15.

Razpored popoldanskih govorilnih ur:

6.10.2022 februar: v času roditeljskih sestankov
10.11.2022 2.3.2023
1.12.2022 6.4.2023
5.1.2023 4.5.2023

 

Morebitno prestavitev teh govorilnih ur zaradi praznikov, pouka prostih dni ali drugačne aktivnosti na šoli bomo staršem pravočasno sporočili. Na pogovor z učiteljem lahko starši pridejo tudi vsak tretji teden v mesecu, v času dopoldanskih govorilnih ur, ki so navedene v tabeli.

Centralna šola

Razredna stopnja

Učitelj Poučuje Razrednik Govorilna ura E-pošta
mag. Maja Ovsenik 1. a 1. a sreda, 8.20 - 9.05 maja.ovsenik@os-naklo.si
Damjana Debenec 1. a, OPB / petek, 10.15 - 11.00 damjana.debenec@os-naklo.si
Nataša Zaletelj 1. b 1. b sreda, 10.15 - 11.00 natasa.zaletelj@os-naklo.si
Mateja Raztresen 1. b, OPB / torek, 12.05 - 12.55 mateja.raztresen@os-naklo.si
Karla Tušek 2. a 2. a ponedeljek, 9.10 - 9.55 karla.tusek@os-naklo.si
Stanka Kolenko 2. b 2. b petek, 9.10 - 9.50 stanka.kolenko@os-naklo.si
Barbara Ušaj 3. a 3. a ponedeljek, 10.15 - 11.00 barbara.usaj@os-naklo.si
Petra Jelenc 3. b 3. b ponedeljek, 8.20 - 9.05 petra.jelenc@os-naklo.si
Jana Ovsenik 4. a 4. a torek, 10.15 - 11.00 jana.ovsenik@os-naklo.si
Breda Rajh 4. b 4. b torek, 10.15 - 11.00 breda.rajh@os-naklo.si
Tanja Benedičič 5. a 5. a petek, 9.10 - 9.55 tanja.benedicic@os-naklo.si
Meta Koželj 5. b 5. b torek, 10.15 - 11.00 meta.kozelj@os-naklo.si
Petra Kralj INA 1. r., TJA 2. in 3 r. / četrtek, 9.10 - 9.55 petra.kralj@os-naklo.si
Matej Bohinjec OPB / sreda, 12.10 - 12.55 matej.bohinjec@os-naklo.si
Ljuba Celar OPB / četrtek, 12.05 -12.55 ljuba.celar@os-naklo.si
Renata Knap DKE, OPB / sreda, 12.10 - 12.55 renata.knap@os-naklo.si
Teja Sulejmanovič OPB / ponedeljek, 8.20-9.05 teja.sulejmanovic@os-na

Predmetna stopnja

Učitelj Poučuje Razrednik Govorilna ura Prostor E-pošta
mag. Marjeta Šifrer zgodovina, ruščina 6. a sreda, 10.15 - 11.00 zgodovina marjeta.sifrer@os-naklo.si
Anja Košnik angleščina 6. b ponedeljek, 11.20 - 12.05 tuji jezik angleščina 1 anja.kosnik@os-naklo.si
Daša Ganna Mahmoud geografija, turistična vzgoja, raziskovanje domačega kraja, življenje človeka na Zemlji 6. c. sreda, 9.05 - 9.55 geografija dasa.ganna@os-naklo.si
Maja Bajd slovenščina 7. a torek, 11.20 - 11.05 kabinet slovenščine maja.bajd@os-naklo.si
Tihana Smolej matematika 7. b četrtek, 11.20 - 12.05 dop: matematika 2

pop: kabinet fizike

tihana.smolej@os-naklo.si
Blaž Belehar šport 7. c ponedeljek, 10.15 - 11.00 kabinet športa blaz.belehar@os-naklo.si
Barbara Kordež šport, šport za sprostitev, šport za zdravje 8. a sreda, 9.10 - 9.55 dop: kabinet športa

pop: matematika 2

barbara.kordez@os-naklo.si
mag. Vera Stoilov Spasova angleščina 8. b četrtek, 12.10 - 12.55 tuji jezik angleščina 3 vera.stoilov@os-naklo.si
Gregor Jeras šport, šport za zdravje, košarka 8. c petek, 9.15 - 10.55 slovenščina 2 gregor.jeras@os-naklo.si
Tina Žagar Pernar slovenščina 9. a četrtek, 8.20 - 9.55 slovenščina 3 tina.zagar@os-naklo.si
Katja Marenk angleščina 9. b ponedeljek, 11.20 - 12.05 tuji jezik angleščina 2 katja.marenk@os-naklo.si
mag. Špela Eržen naravoslovje, biologija, okoljska vzgoja 9. c torek, 9.10 - 9.55 biologija spela.erzen@os-naklo.si
Alenka Jekovec matematika, TIT, OGL, OGK / sreda, 10.15 -11.00 matematika spela.erzen@os-naklo.si
Petra Peternel matematika, tehnika in tehnologija / ponedeljek, 9.10 - 9.55 matematika 3 petra.peternel@os-naklo.si
Jasna Zupan slovenščina / torek, 10.15 - 11.00 slovenščina 1 jasna.zupan@os-naklo.si
Petra Korenjak Marčun likovna umetnost, likovno snovanje, filmska vzgoja, umetnost / torek, 9.10-9.55 likovna umetnost petra.korenjak@os-naklo.si
Nataša Černilec kemija, naravoslovje, poizkusi v kemiji / torek, 10.15 - 11.00 kabinet kemije natasa.cernilec@os-naklo.si
Katarina Gorenc tehnika in tehnologija, matematika, RGT, OGU / petek, 7.30 - 8.15 tehnika in tehnologija katarina.gorenc@os-naklo.si
Maruša Jazbec Colja nemščina / četrtek, 8.15 - 9.00 kabinet tujih jezikov marusa.jazbec@os-naklo.si
Marko Kavčič glasbena umetnost / torek, 10.15 - 11.00 glasbena umetnost marko.kavcic@os-naklo.si
Majda Kovačec matematika, tehnika in tehnologija / petek, 7.30 - 8.15 kabinet tehnike in tehnologije majda.kovacec@os-naklo.si
Renata Knap domovinska in državljanska kultura in etika / sreda, 12.10 - 12.55 zbornica renata.knap@os-naklo.si
mag. Tatjana Lotrič Komac slovenščina / ponedeljek, 10.15-11.00 pisarna tatjana.lotric@os-naklo.si
Klara Maljuga 6. c, pevski zbor / petek, 10.15 - 11.00 glasbena umetnost klara.maljuga@os-naklo.si
Nina Marjanovič gospodinjstvo / četrtek, 9.10 - 9.55 gospodinjstvo nina.marjanovic@os-naklo.si
Danica Mati Djuraki fizika / sreda, 9.10 - 9.55 dopoldan: kabinet fizike

pop: fizika in kemija

danica.mati@os-naklo.si
Marko Poličar računalništvo, / termin še ni določen računalnica marko.policar@os-naklo.si

Knjižnica

Učitelj Poučuje Razrednik Govorilna ura E-pošta
Tadeja Česen Šink / / ponedeljek, 8.20 - 9.05 tadeja.cesen@os-naklo.si

Svetovalna služba

Strokovni delavec Govorilna ura E-pošta
Tinka Bertoncelj učiteljica DSP, specialna pedagoginja po dogovoru tinka.bertoncelj@os-naklo.si
Andreja Hafner Krek učiteljica DSP, specialna pedagoginja po dogovoru tinka.bertoncelj@os-naklo.si
Teja Štefančič psihologinja po dogovoru teja.stefancic@os-naklo.si
Eli Miklavčič svetovalna služba, socialna pedagoginja po dogovoru eli.miklavcic@os-naklo.si
Nadja Lamovšek svetovalna služba, socialna pedagoginja po dogovoru nadja.lamovsek@os-naklo.si

Podružnična šola Duplje

Učitelj Poučuje Razrednik Govorilna ura E-pošta
Lili Horvat 1. d 1. d četrtek, 10.15 - 11.00 lili.horvat@os-naklo.si
Darinka Oblak 2. d 2. d torek, 10.15 - 11.00 darinka.oblak@os-naklo.si
Ksenija Bucalo 3. d 3. d torek, 11.20 - 12.05 ksenija.bucalo@os-naklo.si
Mihaela Križaj Trebušak 4. d 4. d ponedeljek, 9.10 - 9.55 mihaela.krizaj@os-naklo.si
Nina Nunar 5. d 5. d sreda, 12.10 - 12.55 nina.nunar@os-naklo.si
Katja Marenk angleščina v 4. D in 5. D 9. b petek, 9.10 - 9.55 katja.marenk@os-naklo.si
Petra Kralj INA 1. r, TJA 2. in 3 r. / četrtek, 9.10 - 9.55(Naklo) petra.kralj@os-naklo.si
Ana Valančič OPB 1 / ponedeljek, 8.20 - 9.05 ana.valancic@os-naklo.si
Eva Zaletelj OPB 2 / četrtek, 8.20 - 9.05 eva.zaletelj@os-naklo.si

Podružnična šola Podbrezje

Učitelj Poučuje Razrednik Govorilna ura E-pošta
Lara Poljanšek 1. p in 2. p 1. p in 2. p ponedeljek, 11.20 - 12.05 lara.poljansek@os-naklo.si
Staša Sivec 2. p / sreda, 11.20 - 12.05 stasa.sivec@os-naklo.si
Mateja Jarc 3. p 3.p četrtek, 7.30 - 8.15 mateja.jarc@os-naklo.si
Katja Svetelj 4. p 4. p četrtek, 12.10 - 12.55 katja.svetelj@os-naklo.si
Tanja Kokalj 5. p 5. p ponedeljek, 12.10 - 9.55 tanja.kokalj@os-naklo.si
Petra Kralj INA 1. r., TJA 2. in 3. r. / četrtek, 9.10 - 9.55(Naklo) petra.kralj@os-naklo.si
Anja Košnik angleščina 4.p in 5.p 6. b ponedeljek, 11.20 - 12.05 anja.kosnik@os-naklo.si
Nataša Indjić OPB 1 / petek, 8.20 - 9.05 natasa.indjic@os-naklo.si
Mitja Šteblaj OPB 2 Podbrezje, šport 5. p / sreda, 13.00 - 13.45 mitja.steblaj@os-naklo.si

Trenutno odsotni

Učitelj Poučuje Razrednik Govorilna ura E-pošta
Jana Lamberšek Starbek / / / jana.lambersek@os-naklo.si
Špela Kokalj / / / spela.kokalj@os-naklo.si
Neža Marčun / / / neza.marcun@os-naklo.si
Katja Pertot / / / katja.pertot@os-naklo.si
Špela Slabe / / / spela.slabe@os-naklo.si

Ostali zaposleni

Poslovna sekretarka E-pošta
Katja Rozman katja.rozman@os-naklo.si
Računovodstvo E-pošta
Alenka Lopuh alenka.lopuh@os-naklo.si
Tanja Zaletel tanja.zaletel@os-naklo.si
Marjana Logar marjana.logar@os-naklo.si
Nina Krivic nina.krivic@os-naklo.si
Računalnikar organizator informacijskih dejavnosti E-pošta
Jaka Košir jaka.kosir@os-naklo.si
Dostopnost