zaposleni

ravnatelj:

Milan Bohinec

pomočnica ravnatelja:

mag. Tatjana Lotrič Komac 

pomočnica ravnatelja:

mag. Gabrijela Masten (Vrtec Mlinček in Vrtec Jelka)

vodja podružnične šole:

Mateja Jarc (PŠ Podbrezje)

vodja podružnične šole:

Mihela Križaj Trebušak (PŠ Duplje)

Razpored roditeljskih sestankov:

Razred Datum Ura
2. razredi 7.9.2021 17.00
1. razredi 7.9.2021 18.00
3. razredi 6.9.2021 18.00
4. razredi 8.9.2021 18.00
5. razredi 9.9.2021 18.00
PB Istočasno kot razrednik
6. razredi 13.9.2021 18.00
7. razredi 2.9.2021 17.00
8. razredi 2.9.2021 18.00
9. razredi 13.9.2021 17.00

Centralna šola

Razredna stopnja

Učitelj Poučuje Razrednik Govorilna ura
Karla Tušek 1. a 1. a petek, 9.10—9.55
Stanka Kolenko 1. b 1. b torek, 10.15—11.00
Damjana Debenec 1. a, 1. b (OPB) / petek, 12.05—12.55
Mateja Raztresen 1. b / sreda, 12.05—12.55
Maja Ovsenik 2. a 2. a četrtek, 9.10—9.55
Nataša Zaletelj 2. b 2. b torek, 11.20—12.05
Barbara Ušaj 3. a 3. a petek, 11.20—12.05
Petra Jelenc 3. b 3. b četrtek, 8.20—9.05
Jana Ovsenik 4. a 4. a ponedeljek, 9.10—9.55
Breda Rajh 4. b 4. b ponedeljek, 9.10—9.55
Tanja Benedičič 5. a 5. a petek, 11.20—12.05
Nina Nunar 5. b 5. b torek, 8.20—9.05
Petra Kralj INA 1. r., TJA 2. in 3 r. / torek, 8.20—9.05
Andreja Grašič OPB / torek, 12.05—12.55
Ljuba Celar OPB / ponedeljek, 12.05—12.55
Špela Kokalj OPB / ponedeljek, 8.20—9.05
Renata Knap DKE, OPB / sreda, 10.15—11.00
Jana Lamberšek Starbek 7. a, OPB, pevski zbori / torek, 8.20—9.05

Predmetna stopnja

Učitelj Poučuje Razrednik Govorilna ura
Maja Bajd slovenščina 6. a torek 10.15—11.00
Blaž Belehar Šport 6. c ponedeljek 9.10—9.55
Tihana Smolej matematika 6. b ponedeljek, 11.20—12.05
Nataša Černilec kem, nar, pok / ponedeljek, 9.10—9.55
mag. Špela Eržen NAR, BIO, OV1, ONU 8. c četrtek 8.20—9.05
Daša Ganna Mahmoud geografija / /
Katarina Gorenc tehnika in tehnologija, matematika / torek, 8.20—9.05
Maruša Jazbec Colja nemščina / pnedeljek 8.2—9.05
Gregor Jeras šport 7. c petek 9.10—9.55
Marko Kavčič glasbena umetnost / torek, 10.15—11.00
Renata Knap domovinska in državljanska kultura in etika / sreda, 10.15—11.00
Barbara Kordež šport 7. a petek, 10.15—11.00
Petra Korenjak Marčun LUM, LS, FV, INU 9. c ponedeljek 10.15—11.00
Majda Kovačec MAT, TIT, OGL / petek, 11.20—12.05
mag. Tatjana Lotrič Komac slovenščina / sreda, 9.10—9.55
Katja Marenk angleščina 8. b petek, 12.10—12.55
Nina Marjanovič gospodinjstvo / četrtek 9.10—9.55
Petra Peternel matematika, tehnika in tehnologija, OGL 9. a ponedeljek, 12.10—12.55
Marko Ribič računalništvo, / sreda, 7.30—8.15
mag. Vera Stoilov Spasova angleščina 7. b petek, 12.10—12.55
mag. Marjeta Šifrer zgodovina, ruščina / ponedeljek, 10.15—11.00
Jasna Zupan slovenščina 9. b petek, 10.15—11.00
Tina Žagar Pernar slovenščina 8. a ponedeljek, 10.15—11.00
Anja Košnik angleščina / petek, 8.20—9.05

Knjižnica

Učitelj Poučuje Razrednik Govorilna ura
Tadeja Česen Šink / / ponedeljek, 8.20—9.05

Svetovalna služba

Strokovni delavec Govorilna ura
Tinka Bertoncelj po dogovoru
Andreja Hafner Krek po dogovoru
Špela Slabe po dogovoru
Teja Štefančič po dogovoru

Podružnična šola Duplje

Učitelj Poučuje Razrednik Govorilna ura
Ksenja Bucalo 4. d 4. d ponedeljek, 12.05—12.55
Lili Horvat 2. d 2. d ponedeljek, 12.10—12.55
Mihaela Križaj Trebušak 5. d 5. d ponedeljek, 11.20—12.05
Darinka Oblak 1. d 1. d ponedeljek, 8.20—9.05
Eva Okorn angleščina, 1. r in OPB / sreda, 8.20—9.05
Katja Pertot 1. d / četrtek 11.20—12.05
mag. Vera Stoilov Spasova angleščina v 4. d in 5. d 7. b petek 12.10—12.55
Ana Valančič 3. d 3. d četrtek,10.15—11.00
Damjana Cvetko OPB / četrtek, 8.20—9.05

Podružnična šola Podbrezje

Učitelj Poučuje Razrednik Govorilna ura
Mateja Jarc 4. p 4.p ponedeljek, 11.20—12.05
Tanja Kokalj 5. p 5. p torek, 10.15-11.00
Lara Poljanšek 1. p in 2. p 1. p in 2. p ponedeljek, 10.15—11.00
Staša Sivec 1. p in 2. p / sreda 12.10—12.55
Katja Svetelj 3. p 3. p sreda 11.20-12.05
Mitja Šteblaj OPB 2 Podbrezje, ŠPO 5. p in 5. d / ponedeljek 12.10—12.55
Meta Koželj LUM, OPB / sreda, 12.10—12.55
Dostopnost