Knjižnica na centralni šoli

Dobrodošli v svetu branja in domišljije

 

KAJ JE TO?

(namig: police v knjižnici bi bile brez njih prazne)

Črni znaki v ravni vrsti –

jim sledim z očmi in prsti.

Na potiskanih straneh

so junaštva, žalost, smeh,

so uganke, so modrosti.

In ko jih izvem zadosti,

spet jih stisnem med platnice:

kje so skrite te resnice?

                     (Anja Štefan)

 

Knjižničarka: Tadeja Česen Šink
tel.: 04 / 277 01 18

 

Šolska knjižnica je sestavni del celotnega vzgojno-izobraževalnega procesa. Namenjena je učencem, učiteljem in drugim delavcem šole. V knjižnici se zbira, hrani in izposoja knjižnično gradivo. V njej se opravlja vzgojno-izobraževalno delo v okviru izvajanja knjižnično informacijskega znanja.

Za vse segmente bibliotekarskega dela uporabljamo sistem Cobiss, ki uporabnikom omogoča oddaljen dostop do kataloga naše knjižnice, lokator gradiva za vse tri lokacije (matična šola in podružnici), elektronsko obveščanje pred potekom roka izposoje, v profilu pa si učenci lahko sami od doma podaljšajo in rezervirajo knjige.

Imamo tudi učbeniški sklad, ki učencem omogoča izposojo predpisanih učbenikov. Pred koncem šolskega leta so učenci in njihovi starši seznanjeni s seznamom potrebnega gradiva za naslednje šolsko leto. V začetku šolskega leta pa učenci učbenike iz učbeniškega sklada prejmejo v šoli.

Poskrbimo tudi za naročilo na otroške in mladinske revije.

Na centralni šoli vas bo v knjižnici pričakala knjižničarka Tadeja Česen Šink, ki vam bo tudi pomagala izbrati in najti pravo knjigo. Starši se lahko nanjo obrnete v zvezi z izposojo gradiva in učbeniškim skladom.

IZPOSOJA V ŠOLSKI KNJIŽNICI

Učenci si lahko knjige v knjižnici izposodijo vsak dan od ponedeljka do petka od 7. do 14. ure. Rok izposoje je 14 dni. Za izposojo v šolski knjižnici učenci potrebujejo izkaznico, ki velja tudi za prevzem kosila. Če jo izgubijo, jim v knjižnici izdelamo novo, ki pa je plačljiva (preko položnice).

Vsa ostala pravila šolske knjižnice so zapisana v Knjižničnem redu, ki je potrjen s strani Sveta zavoda in je objavljen na šolski spletni strani pod zavihkom Knjižnica.

Za vsa vprašanja in pomoč sem vam na voljo v knjižnici, na tadeja.cesen@os-naklo.si ali po telefonu.

Objave:

Dostopnost