Knjižnica na centralni šoli

Dobrodošli v svetu branja in domišljije

 

BRANJE

Brati pomeni početi podvige.
Brati je možno marsikaj.
Recimo: grozdje in fige in knjige
in med brati še kaj.

Brati je na sploh enostavno.
Črke hrustaš kot zalogaj.
Teže pa je, a tudi bolj slavno,
brati pravilno in hitro nazaj.

A nazaj se daleč ne pride.
Pravo branje le dalje in dalje gre
čez črke in pike, čez vrte in hribe
v Koromandijo ali še dlje.

                     (Tone Pavček)

Knjižničarka: Tadeja Česen Šink
tel.: 04 / 277 01 18

 

Šolska knjižnica je sestavni del celotnega vzgojno-izobraževalnega procesa. Namenjena je učencem, učiteljem in drugim delavcem šole. V knjižnici se zbira, hrani in izposoja knjižnično gradivo. V njej se opravlja vzgojno-izobraževalno delo v okviru izvajanja knjižnično informacijskega znanja. Imamo tudi učbeniški sklad, ki učencem omogoča izposojo predpisanih učbenikov. Pred koncem šolskega leta so učenci in njihovi starši seznanjeni s seznamom potrebnega gradiva za naslednje šolsko leto. V začetku šolskega leta pa učenci učbenike iz učbeniškega sklada prejmejo v šoli.

 

Na centralni šoli vas bo v knjižnici pričakala knjižničarka Tadeja Česen Šink, ki vam bo tudi pomagala izbrati in najti pravo knjigo. Starši se lahko nanjo obrnete v zvezi z izposojo gradiva in učbeniškim skladom.

 

Na podružničnih šolah v Dupljah in Podbrezjah bodo knjižničarki Tadeji pomagale razredne učiteljice.

 

 

DELOVANJE ŠOLSKE KNJIŽNICE V ČASU UKREPOV ZA PREPREČEVANJE BOLEZNI COVID-19

Šolska knjižnica deluje tako, da upoštevamo higienske ukrepe za preprečevanje širjenja virusa covid-19.

 

Vstopanje v knjižnico in gibanje po njej:

  • V knjižnico vstopajo le zdravi uporabniki.
  • Vstopajo posamično.
  • V knjižnici je potrebna uporaba mask.
  • Ob vstopu si uporabniki razkužijo roke.

 

Vračanje gradiva

  • Gradivo se vrača knjižničarki, da označi vračilo.
  • Gradivo se dezinficira z UV lučko, zato karantena ni potrebna.

 

Izposoja gradiva:

  • Gradivo je za učence od 4. do 9. razreda prosto dostopno, vendar se izogibajte pretiranemu brskanju po policah in listanju knjig.
  • Za učence od 1. do 3. razreda bo izbor knjig za izposojo pripravljen na mizah.

 

Ura Ponedeljek Torek Sreda Četrtek Petek
Predura 8.razred / 9. razred 8. razred 7. razded
1. / / / / /
2. 3.a / / / /
3. 3.b 2.b 2.a / 1.a, 1.b
glavni odmor 4a 5.a 4.b 5.b /
4. / / / / /
5. 6.a / 7. razred 6.c 9. razred
6. 6. razred / / 6.b /

Knjige lahko tudi naročite po e-pošti: tadeja.cesen@os-naklo.si. Iskat jih pridete v času odprtosti za posamezni oddelek oz. razred.

 

V prvih dneh pouka bomo v knjižnici izposojali učbenike iz učbeniškega sklada, zato bomo z izposojo knjig začeli v tednu od 13. septembra 2021 dalje. Za izposojo knjig učenci potrebujete izkaznico. Če ste jo izgubili, jo v prvem tednu lahko naročite pri razredniku, med šolskim letom pa pri knjižničarki.

Objave:

Navajanje literature

Navajanje literature

V priponki so navodila, kako navajamo literaturo. Navajanje literature in virov OŠ NakloNaloži

Dostopnost