Erasmus+

KA2 Potovanje v “Zeleno Evropo” The Journeys to “Green Europe” K2-2020-1-CZ01-KA229-078314_2 je projekt, ki poteka od 1. 9. 2021 do 30. 11. 2022. Njegov namen je izmenjava izkušenj, organizacija dejavnosti na mednarodni in lokalni ravni,...
Dostopnost