V želji, da bi mladi prejeli čim več računalniških, naravoslovnih in tehničnih znanj, se je učiteljica fizike in kemije Danica Mati Djuraki letos odločila za mentorstvo več učencem na različnih tekmovanjih, in sicer Bober – tekmovanje iz računalniškega razmišljanja, tekmovanje iz astronomije, tekmovanje iz kemijskega eksperimenta, kemijsko tekmovanje, fizikalno tekmovanje, tekmovanje iz tehnologij, Kresnička – tekmovanje iz naravoslovja.

Društvo ACM Slovenija (Association for Computing Machinery), v katerem si prizadevajo za povečanje zanimanja za računalništvo in informatiko med mladostniki, je tudi letos podelilo nagrade najboljšim slovenskim tekmovalcem računalništva in informatike ter nagradilo tudi tri najboljše mentorje. V utemeljitvi so poudarili, da sta zgodnje učenje računalništva in njegova dostopnost za vse generacije ključnega pomena za pripravo posameznikov na izzive in priložnosti sodobnega sveta. Največ pa k temu prispevajo mentorji, ki z izkušnjami in znanjem usmerjajo in podpirajo mlade.

Dostopnost