Tatjana Lotrič
Poučujem slovenščino v 9. razredu in izbirni predmet vzgoja za medije televizija v 8. razredu. Vodim tudi interesno dejavnost multimedijska delavnica. Urejam šolski Twitter.

e-pošta:

tatjana.lotric@os-naklo.si
Dostopnost