l

13. februarja, 2024

Spoštovani starši.

Objavljamo RAZPIS ZA VPIS OTROK V VRTEC ZA ŠOLSKO LETO 2024/2025 za sprejem s 1. 9. 2024 (v povezavi).

VLOGO ZA VPIS OTROKA V VRTEC (obrazec na povezavi spodaj) je potrebno oddati v času razpisa, to je od 4. do 8. marca 2024.

PRIJAZNO VABLJENI!

Več informacij glede vpisa si lahko preberete tudi na naši spletni vrtca (zavihek Vpis v vrtec).

Starši boste obvestilo o sprejemu otroka v vrtec ali o uvrstitvi otroka na čakalni seznam dobili po pošti najkasneje do konca aprila.

Seznam sprejetih  in čakalni seznam bo objavljen tudi na oglasni deski vrtca in na spletnih straneh vrtca. Podatki o otrocih bodo objavljeni pod šifro, ki jo boste prejeli z obvestilom.

Vrtec lahko sprejme otroka, ko je dopolnil starost najmanj 11 mesecev, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela.

Vse dodatne in želene informacije boste dobili na informativnem roditeljskem sestanku, ki bo potekal v prvi polovici meseca junija 2024.

Na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih (ZNB) se vključitev necepljenega otroka v javni vrtec zavrne, če iz potrdila pediatra o zdravstvenem stanju otroka izhaja, da otrok ni bil cepljen proti ošpicam, mumpsu in rdečkam, pa za to ne obstajajo medicinski razlogi, ugotovljeni z odločbo o opustitvi cepljenja.

Sofinanciranje plačil staršev za vrtec, Zakon o vrtcih (ZVrt)

S 1. septembrom 2021 so starši oproščeni plačila vrtca za:

– mlajšega otroka, če imajo hkrati vključena v vrtec dva otroka;

– tretjega in vsakega nadaljnjega otroka iz iste družine, ne glede na to, ali je v vrtec vključen hkrati s svojim sorojencem.

Plačilo staršev za vrtec v višini znižanega plačila vrtcem zagotavlja državni proračun.

DODATNA POJASNILA

Za dodatne informacije v zvezi z vpisom otroka v vrtec in  svetovanjem glede vključevanja otroka v vrtec se lahko posvetujete s svetovalno delavko in pomočnico ravnatelja mag. Gabrijelo Masten, na telefonski številki 04 277 01 06 ali po e-pošti gabrijela.masten@os-naklo.si.

S klikom na spodnji povezavi prenesete dokumenta:

Vpis otrok v vrtec v šolskem letu 2024_2025(pdf)

Vloga za vpis v vrtec 2024_25(pdf)

Zadnja obvestila:

Dostopnost