Projekti

V izbranih kategorijah ni prispevkov.

Erasmus+ Potovanje v zeleno Evropo

S projektom »Social Inclusion through Environment« (»Socialna vključenost in okolje«) želimo učence opolnomočiti z znanjem in veščinami s področja socialne vključenosti  in okoljske ozaveščenosti.

Erasmus+

S projektom »Social Inclusion through Environment« (»Socialna vključenost in okolje«) želimo učence opolnomočiti z znanjem in veščinami s področja socialne vključenosti  in okoljske ozaveščenosti.

Labirint spoznavanja

V Labirint spoznavanja vstopamo že šesto šolsko leto. Naš cilj je še naprej s kontinuiranimi dejavnostmi znotraj celotnega oddelka uresničevati zastavljene vrednote šole (spoštovanje, poštenje, odgovornost, dobri medsebojni odnosi, pozitivna samopodoba, strpnost ter sodelovanje) in prispevati k boljši razredni in šolski klimi. Sledimo ciljem in načelom za izobraževanje v 21. stoletju, ki temeljijo na štirih stebrih, ne le na učenju, da bi vedeli, pač pa tudi na učenju, da bi znali delati, učenju, da bi znali živeti v skupnosti in na učenju biti/živeti.

Shema šolskega sadja

Podatki za Slovenijo in širši evropski prostor kažejo, da je vnos sadja in zelenjave med prebivalci pogosto prenizek za varovanje in krepitev zdravja.

Tradicionalni slovenski zajtrk

Vseslovenski projekt Tradicionalni slovenski zajtrk izvajamo z namenom, da bi izboljšali zavedanje o namenu in razlogih za lokalno samooskrbo, domačo pridelavo in predelavo ter v okviru sistema javnega naročanja spodbudili aktivnosti zagotavljanja hrane, pridelane v lokalnem okolju. Javnosti predstavljamo pomen kmetijstva in čebelarstva ter spodbujamo k  pravilni in zdravi prehrani. Ozaveščamo o pomenu živilsko-predelovalne industrije.  Posebno pozornost pa namenjamo pomenu gibanja in ohranjanja čistega okolja.

SIO 2020

V letu 2017 je Arnes začel z izvajanjem štiriletnega Programa nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju, ki smo ga krajše poimenovali Slovensko izobraževalno omrežje – 2020 oz. SIO-2020. V okviru Programa bomo vzgojno-izobraževalnim zavodom (VIZ) sofinancirali izgradnjo brezžičnih omrežij in nakup IKT opreme. 

NA-MA POTI

Naša šola je bila izbrana na razpisu Zavoda za šolstvo kot razvojna šola v projektu NA-MA POTI (Naravoslovno Matematična Pismenost, Opolnomočenje,Tehnologija in Interaktivnost).

Ana Frank - zgodba za sedanjost

Ana Frank – zgodba za sedanjost je projekt, v katerem sodeluje že veliko držav iz celega sveta. Osnovni namen je učencem in obiskovalcem predstaviti osebno zgodbo Ane Frank s pomočjo razstave, pri tem pa koncept razširiti na celotno dogajanje v času druge svetovne vojne.

Pozitivno samorednotenje

Naša šola se je vključila v projekt Razvijanje pozitivnega samovrednotenja ranljivih otrok, ki poteka v okviru programov varovanja in krepitve zdravja v letih 2020, 2021 in 2022 in ob sofinanciranju Ministrstva za zdravje RS.

Zaključeni projekti

Dostopnost