PROMOCIJA ZDRAVJA

V zavodu se trudimo posvečati tudi skrbi za promocijo zdravja na delovnem mestu, k čemur nas zavezuje tako zakonodaja kot tudi lastno zavedanje pomena zdravja zaposlenih. Glavni namen projekta je izboljšati zdravje in dobro počutje zaposlenih na delovnem mestu. Za doseganje čim večje učinkovitosti programa promocije zdravja na delovnem mestu tako skrbimo za urejen prostor za uživanje hrane, za sestavo jedilnikov, ki upoštevajo načela zdrave prehrane, ponujamo izbiro med svežim toplim ali hladnim obrokom, ki ga pripravljajo naše kuhinje, dietno prehrano, nudimo možnost uživanja svežega sadja, zaposleni lahko uporabljajo priročno kuhinjo za pripravo toplega obroka, omogočamo najem telovadnice za športno dejavnost zaposlenih. Poleg tega poskušamo vpeljati tudi različna predavanja oz. delavnice. Tudi letos bomo vse napore vlagali v spoštovanje higienskih ukrepov in izvajanju vseh preventivnih ukrepov, povezanih z epidemijo.

Veščine

Objavljeno

4. oktobra, 2021

Dostopnost