projekta IR optika2 in Posodobitev omrežij LAN na naši šoli

V okviru NAČRTA ZA OKREVANJE IN ODPORNOST je naša šola vključena v projekta: IR optika 2 Naziv operacije: Vzpostavitev optične povezljivosti za zavode s področja raziskovanja in izobraževanja – IR optika 2 Cilji projekta: Namen projekta IR optika 2 je vzpostaviti...

Različni smo

Vsi, ki obiskujemo šolo, smo si med seboj različni. Razlikujemo se na videz in po značilnostih, ki jih ne opazimo takoj. Vsak posameznik ima močna področja in področja, ki bi si jih želel izboljšati. S projektom Različni smo želimo na šoli razširiti razumevanje in...

REACT.EU

Od februarja 2021 šola sodeluje v projektu React EU. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v sodelovanju z Arnesom vodi projekt, ki je financiran iz evropskega sklada React EU. Ime projekta je React EU – IKT za VIZ in je namenjen nadaljnji podpori...

PROMOCIJA ZDRAVJA

V zavodu se trudimo posvečati tudi skrbi za promocijo zdravja na delovnem mestu, k čemur nas zavezuje tako zakonodaja kot tudi lastno zavedanje pomena zdravja zaposlenih. Glavni namen projekta je izboljšati zdravje in dobro počutje zaposlenih na delovnem mestu. Za...
Dostopnost