Interesne dejavnosti

Seznam interesnih dejavnosti je še iz prejšnjega šol. leta in ga bomo osvežili v najkrajšem času. 

Hvala za razumevanje.

Šola organizira interesne dejavnosti na raznih področjih. Mentorji so učitelji na šoli in ostali sodelavci, ki so pripravljeni voditi te dejavnosti. Zaželeno je, da se vsak učenec vključi vsaj v eno interesno dejavnost.

Centralna šola

Razredna in predmetna stopnja

Interesna dejavnost Mentor Razred Termin
Bralna značka razredničarke RS, Maja Bajd (PS) 1.–9. r. po dogovoru v sredo 6. uro (urnik A), v četrtek 6. uro (urnik B) in vsak petek preduro
Izlet v notranji svet Teja Štefančič 1.–9. r. po pouku, po dogovoru
Izurimo jeziček Andreja Hafner Krek 1. r. ponedeljek, 13.00-13.45
Izurimo jeziček Andreja Hafner Krek 2. r. sreda, 13.00-13.45
Kresnička Petra Kralj 1., 2. in 3. r. Naklo sreda, četrtek, petek; predura (v februarju in marcu)
Kuharska umetnost Nataša Černilec, Damjana Debenec 2.–5. r. po dogovoru, učenci dobijo vabilo
Bralni kovček Petra Jelenc, Barbara Ušaj 3. r. po dogovoru
Igra in branje Petra Jelenc, Barbara Ušaj 3. r. po dogovoru
Planinski krožek Maja Bajd 3.–9. r. 2. ali 3. sobota v mesecu
Prostovoljstvo Teja Sulejmanovič 3.–5. r. in 6.–9. r. različno (po projektih)
Kresnička Jana Ovsenik 4., 5. r. po dogovoru (februar, marec)
Kresnička Danica Mati Djuraki 4.–7. r. po dogovoru (februar, marec)
Angleški bralni kotiček mag. Vera Stoilov Spasova 4.–9. r. sreda, 6. šolska ura oz. po dogovoru
Angleška bralna značka Katja Marenk, Anja Košnik 4.–9. r po dogovoru
Nemška bralna značka Maruša Jazbec Colja 4.–9. r po dogovoru
Igra in branje Tanja Benedičič 5. a po dogovoru
Kolesarski izpit učiteljice 5. razreda, Blaž Belehar, Mitja Šteblaj 5. r strnjeno sept. in okt.
BASE Andreja Hafner Krek, Tinka Bertoncelj 6. r. 8. r. torek, 7.30–8.15, po dogovoru
Vesela Šola Meta Koželj 4., 5. in 6. razred po dogovoru
Ekokviz Daša Ganna Mahmoud 6.–8. r. po dogovoru
Interaktivno po angleško mag. Vera Stoilov Spasova 6.–9. r. ponedeljek
Afne guncat Tatjana Lotrič Komac, Jasna Zupan 6.–9. r. po dogovoru
Novinarski krožek Tina Žagar Pernar, Jasna Zupan, Maja Bajd 6.–9. r. četrtek, 7. ura
Igraje v vivaristiko mag. Špela Eržen 6.–9. r. četrtek preduro (na 14 dni in 2-krat na teden med glavnim odmorom)
Šolska skupnost Tadeja Česen Šink, Maruša Jazbec Colja 6.–9. r. po dogovoru
Turistični krožek Daša Ganna Mahmoud, Jasna Zupan, Petra Korenjak Marčun 6.–9. r. sreda, 18.00
Geografski krožek Daša Ganna Mahmoud 6.–9. r. sreda, 7.30–8.15
Logika Tihana Smolej 6.–9. r. po dogovoru
Vezenje Teja Sulejmanovič 6.–9. r. ponedeljek 15.45 - 16.30
Cankarjevo tekmovanjek Jasna Zupan, Tina Žagar Pernar 6., 7. marec 2023
Hitri lončki, Bal-a-vis-x Tinka Bertoncelj 6.–8. r. po dogovoru
Branje za veselje, branje za učenje Tinka Bertoncelj 7. r. po dogovoru
Male sive celice Tihana Smolej 7.–9. r. po dogovoru
Vesela šola Daša Ganna Mahmoud ponedeljek, 13.00–13.45
Odkrivamo preteklost domačega kraja mag. Marjeta Šifrer 8., 9. r. petek, predura
Utrinki narave mag. Špela Eržen 9. r. torek ali četrtek popoldan (na 14 dni)
Folklora 1 mag. Špela Eržen 4.–6.r petek, 14.00-14.45
Folklora 2 mag. Špela Eržen 7.-9. r petek, 18.00-19.30

Razširjen program (RAP)

Interesna dejavnost Mentor Razred Termin
Razgibajmo se Karla Tušek, Damjana Debenec, Stanka Kolenko 2. r. med glavnim odmorom
Jaz pa pojdem … mag. Maja Ovsenik, Nataša Zaletelj 1. r. strnjeno, v popoldanskem času
Sproščanje za najmlajše mag. Maja Ovsenik, Nataša Zaletelj 1.-3. r. enkrat na teden/glavni odmor
Šport za zabavo Matej Bohinjec, Špela Kokalj 1.–7. r. ure so v urniku
Ljudsko je kul mag. Špela Eržen 1.–3. r. ponedeljek, 13.30
Preživljanje prostega časa na zeliščnem vrtu Mateja Raztresen 3., 4.A r. ob torkih na 14 dni, od 12.05–12.55 vsak 1. četrtek v mesecu, 15.00–15.45
Telo in ritem Katja Marenk 4.–9. r. po dogovoru
Telo in ritem Katja Marenk 4.–9. r. po dogovoru
Kuhajmo skupaj Nina Marjanovič 5.–9. r. po dogovoru (delavnice)
Dramski gib Jasna Zupan, Tina Žagar Pernar, Petra Korenjak Marčun, Klara Maljuga 6.–9. r. po dogovoru
Šolski vrt Mateja Raztresen, Damjana Debenec 1. r. enkrat na mesec. petek od 7.30–8.20
V. Z. V. O. D. mag. Špela Eržen 9. c po dogovoru
1+1=4 Klara Maljuga 9. r. po dogovoru, projektno

Plačljive obšolske dejavnosti

Interesna dejavnost Mentor/Izvajalec Razred Termin
Atletika ŠD Naklo, Atletska šola Rožle Prezelj, Luka Mihelič 1. –6. r. ponedeljek, 14.30–15.30, sreda, 14.15–15.15
Košarka 1 Košarkarski klub OŠ Naklo, Mitja Šteblaj 1. r. četrtek, 12.05–12.50
Košarka 2-3 Košarkarski klub OŠ Naklo, Mitja Šteblaj 2. in 3. r. sreda, 15.00–16.00
Košarka 4-6 Košarkarski klub OŠ Naklo, Mitja Šteblaj 4.,5.,6. r. torek, 15.00–16.00 petek, 15.00-16.00
Košarka 7-9 Košarkarski klub OŠ Naklo, Mitja Šteblaj 7.,8.,9. r. torek, 16.00–17.00 petek, 16.00–17.00
Nogomet Nogometni klub Naklo Boštjan Slak 1. –5. r. ponedeljek, 17.00–18.30 torek, 17.00–19.30 četrtek, 14.30–17.30
Karate Karate klub Naklo Lejla Ašanin 1. –9. r. torek, 17.00–19.00 četrtek, 17.00–19.00
Rokomet Rokometni klub Duplje Boštjan Završnik 1. –9. r. sreda, 17.00–18.30, petek, 17.00–18.30
Glasbena šola Piano forte, Franci Sekne 1. –9. r. po dogovoru
Šahovski Krožek Klemen Klavčič, Zlatko Jeraj 1. –9. r. ponedeljek, 14.30–16.00
Ritmična gimnastika KRG Tjaša Šeme Tjaša Šeme 1.–9. r. torek, 17.00–19.00, Mlinček, tekmovalni program sreda, 17.30–19.30, Naklo, tekmovalni program četrtek, 17.00–19.00, Naklo, tekmovalni program
Ritmična gimnastika Klub za ritmično gimnastiko Rija Kavčič 1.–3. r. torek, 14.30–15.30, VND Naklo

Podružnična šola Duplje

Interesna dejavnost Mentor/Izvajalec Razred Termin
Likovne delavnice Lili Horvat 1.–3. r. torek, 13.10–14.30
Kresnička Ana Valančič 1.–3. r. četrtek, petek, 7.30–8.15
Bralni kovček Ksenija Bucalo 3. r. januar 2023
Nogomet NK Naklo 1.– 4. r. petek, 14.30–15.30
Bralna značka razredničarke 1.–5. r. pred/po pouku
Pevski zbor Klara Maljuga 1.–5. r. torek, 12.10–12.55
Knjižnica Darinka Oblak 1.–5. r. torek, 12.10–12.55, petek, 7.30–8.15
Skokice Eva Zaletelj Krajnik 1.–5. r. sreda, 15.30–16.15
Mini rokomet RK Duplje 1.–5. r. sreda, 14.30–15.30
Folklora mag. Špela Eržen, Polona Meglič 1.–5. r. petek, 14.30–15.30
Vesela šola Ksenija Bucalo 4.–5. r. četrtek, 7.30–8.15 5
Kresnička Nina Nunar 4.–5. r. ponedeljek, 13.10 – 13.55
Šolski vrt Mihela Križaj Trebušak 4. 5. r. četrtek, 13.10–13.55
Karate Nina Nunar 4. 5. r. torek, 13.10 – 13.55
Košarka Mitja Šteblaj 4. 5. r. četrtek, 14.45–15.30

Razširjen program (RAP)

Interesna dejavnost Mentor/Izvajalec Razred Termin
Gibanje za dobro počutje Lili Horvat, Darinka Oblak, Ksenija Bucalo, Mihela Križaj Trebušak, Nina Nunar 1. –5. r. glavni odmor

Plačljive obšolske dejavnosti v Dupljah

Interesna dejavnost Mentor/Izvajalec Razred Termin
Nogomet NK Naklo, Tina Kocjan 1. r. sreda, 18.00–19.00

Podružnična šola Podbrezje

Pravljični krožek Staša Sivec 1. in 2. r. petek, 7.30–8.20
100 in 1 igra Lara Poljanšek 1. r. četrtek, 12.10–12.55
Kresnička Lara Poljanšek 1.–3. r. po dogovoru
Bralni Kovček Mateja Jarc 3. r. po dogovoru
Prešernova bralna značka razredničarke 1.–5. r. po dogovoru
Mladi kulturniki razredničarke 1.–5. r. po dogovoru
Knjižnica Podbrezje Lara Poljanšek, Staša Sivec 1.–5. r. ponedeljek in torek, 12.55–13.20
Nogometni krožek NK Naklo 4., 5. r. torek, 16.20–17.05
Vesela šola Nataša Indjić 1.–5. r. ponedeljek, 7.30-8.15

Razširjen program (RAP)

Interesna dejavnost Mentor/Izvajalec Razred Termin
Športko Mitja Šteblaj 1.–5. r. pon., 14.35–15.20
Varno in kvalitetno preživljanje prostega časa Mateja Jarc 4. r. sreda, 13.00–13.45
Dostopnost