TPLG – turizmu pomaga lastna glava

Člani turističnega krožka OŠ Naklo se vsako leto udeležijo državnega festivala TPLG. Letošnja tema je bila  OKUSNI ZAKLADI. Naš krožek je v raziskovalni nalogi in spotu predstavil ZGODBO O ČUDOVITI KRANJSKI KLOBASI. Mentorica krožka je Daša Ganna Mahmoud. ZGODBO O...

RAZVOJ SLOVENŠČINE V DIGITALNEM OKOLJU

RAZVOJ SLOVENŠČINE V DIGITALNEM OKOLJU V sklopu tega projekta zbiramo pisne izdelke (spisi, eseji, druga besedila) učencev in dijakov, predvsem iz zadnjega triletja osnovne šole in srednjih šol. Ni nujno, da gre samo za pisne izdelke, nastale pri predmetu slovenščina,...

Labirint spoznavanja

 Labirint spoznavanjaV Labirint spoznavanja vstopamo že šesto šolsko leto. Naš cilj je še naprej s kontinuiranimi dejavnostmi znotraj celotnega oddelka uresničevati zastavljene vrednote šole (spoštovanje, poštenje, odgovornost, dobri medsebojni odnosi, pozitivna...

SIO2020

Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju V letu 2017 je Arnes začel z izvajanjem štiriletnega Programa nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju, ki smo ga krajše poimenovali Slovensko...

Slovenščina na dlani

Projekt Slovenščina na dlani je namenjen izdelavi interaktivnega učnega e-okolja za učenje slovenščine. Izvajati se je začel avgusta 2017. Sofinancirata ga Ministrstvo za kulturo RS in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, izvajamo pa ga na Univerzi v...
Dostopnost