VIZITKA

Osnovna šola Naklo

naslov: Glavna cesta 47, 4202 Naklo
ravnatelj: Milan Bohinec
pomočnica ravnatelja: 
mag. Tatjana Lotrič Komac
telefon: 
04 277 01 00
fax:
 04 277 01 33
e-pošta: tajnistvo@os-naklo.si
čas uradnih ur (tajništvo): 
8.00–10.00 in 12.00–14.00
IBAN: SI56 0110 0600 8339 210
matična št.: 1193830-000
ID št. za DDV: SI53817753
blagajna: 04 277 01 25
e-pošta blagajne: prehrana@os-naklo.si
šolski okoliš: Cegelnica, Malo Naklo, Naklo, Polica, Okroglo, Strahinj in Žeje

Podružnična šola Duplje

naslov: Sp. Duplje 2, 4203 Duplje
vodja podružnice: Mihela Križaj Trebušak
telefon: 04 257 72 99
e-pošta: ps.duplje@os-naklo.si
šolski okoliš: Sp. Duplje, Zg. Duplje, Zadraga

Podružnična šola Podbrezje

naslov: Podbrezje 120, 4202 Naklo
vodja podružnice: Mateja Jarc
telefon: 04 533 14 22
e-pošta: ps.podbrezje@os-naklo.si
šolski okoliš: Bistrica, Gobovce, Podbrezje
Vrtec Mlinček

Enota v Naklem

naslov: Krakovo 73, 4202 Naklo
pomočnica ravnatelja in svetovalna delavka: mag. Gabrijela Masten: 04 277 01 06
telefon: 04 277 01 00 
telefon oddelki/igralnice 1-6: 04 257 51 60
telefon oddelki/igralnice 7-12: 04 257 51 70 
organizatorka prehrane in zdravstveno-higienskega režima: Nina Kavčič: 04 257 10 06
knjigovodja (plačilo vrtca, položnice): Marjana Logar: telefon: 04 277 01 43
e-pošta: vrtec.mlincek@os-naklo.si
IBAN: SI56 0110 0600 8339 210
matična št.: 1193830000
ID št. za DDV: SI53817753

Vrtec Jelka

 enota v Dupljah

naslov: Sp. Duplje 2, 4203 Duplje
telefon: 04 257 14 64
e-poštavrtec.jelka@os-naklo.si

Dostopnost