Vsi, ki obiskujemo šolo, smo si med seboj različni. Razlikujemo se na videz in po značilnostih, ki jih ne opazimo takoj. Vsak posameznik ima močna področja in področja, ki bi si jih želel izboljšati. S projektom Različni smo želimo na šoli razširiti razumevanje in sprejemanje drugačnosti med vsemi udeleženci življenja na šoli z različnimi aktivnostmi, ki jih bomo vpeli v razredne ure, dneve dejavnosti in druge akcije. Posebej bomo pozorni na učence s posebnimi potrebami. Ti so zaradi svojih primanjkljajev večkrat bolj izpostavljeni nerazumevanju in nesprejetosti, hkrati  pa njihovi vrstniki večkrat ne vedo, kako se odzvati ali k njim aktivno pristopiti. Prav ti vrstniki, ki imajo izkušnjo s sošolci s posebnimi potrebami, lahko skozi dejavnosti, ki jih bomo skozi šolsko leto v projektu pripravljali, postanejo mentorji drugim učencem, ki imajo manj izkušenj. Naš cilj je prek učenja socialnih veščin (empatije, komunikacije, sodelovanja), ustvariti okolje, kjer bi vsak udeleženec doživljal  sprejetost, podporo in prijaznost drugega.

Dostopnost