Mitja Šteblaj
Na PŠ Podbrezje sem učitelj v drugem oddelku podaljšanega bivanja (3. razred). Na PŠ Podbrezje in PŠ Duplje poučujem tudi šport v 5. razredu ter razširjen predmet - Športko.

e-pošta:

mitja.steblaj@os-naklo.si
Dostopnost