Majda Kovačec
Po poklicu sem učiteljica matematike in tehnike. V letu 2020/21 bom poučevala TIT, MAT in OGL. Zame moj poklic ni le poklic, ampak je poslanstvo. Že ves čas svojega poučevanja gradim na ukaželjnosti učencev, hkrati pa je moj namen vzbuditi v učencih, da med seboj razvijejo: prijateljstvo, pomoč in sodelovanje.

e-pošta:

majda.kovacec@os-naklo.si
Dostopnost