Seznam sprejetih otrok in čakalni seznam za šol. leto 2022/2023

l

7. aprila, 2022

Zadnja obvestila:

Simbioza giba

V vrtcu Mlinček v Naklem in vrtcu Jelka v Dupljah smo se tudi letos pridružili Simbiozi Giba,...

Dostopnost