VIZITKA

Organizacijska enota vrtec

Vrtec Mlinček Naklo in vrtec Jelka Duplje

pomočnica ravnatelja in svetovalna delavka: mag. Gabrijela Masten: 04 277 01 06
telefon: 04 277 01 00, e-pošta: gabrijela.masten@os-naklo.si
organizatorka prehrane in zdravstveno-higienskega režima: Nina Kavčič: 04 257 10 06, e-pošta: nina.marjanovic@os-naklo.si
knjigovodja (plačilo vrtca, položnice): Marjana Logar: telefon: 04 277 01 43
IBAN: SI56 0110 0600 8339 210
matična št.: 1193830000
ID št. za DDV: SI53817753

Vrtec Mlinček

Enota v Naklem

naslov: Krakovo 73, 4202 Naklo
telefon: 04 277 01 00 
telefon oddelki/igralnice 1-6: 04 257 51 60
telefon oddelki/igralnice 7-12: 04 257 51 70 
e-pošta: vrtec.mlincek@os-naklo.si

Vrtec Jelka

 enota v Dupljah

naslov: Sp. Duplje 2, 4203 Duplje
telefon: 04 257 14 64
e-poštavrtec.jelka@os-naklo.siDostopnost