zaposleni

Zaposleni v vrtcu v šol. letu 2021/2022

Ravnatelj: 

Milan Bohinec

Pomočnica ravnatelja in svetovalna delavka:

 mag. Gabrijela Masten

Vzgojiteljici za zgodnjo obravnavo:

 Andreja Hafner Krek in Andreja Plut

Organizatorka prehrane in zdravstveno-higienskega režima: 

Nina Marjanovič, Iris Hrženjak (nadomešča)

Razporeditev strokovnega kadra in število otrok po oddelkih

Vrtec Mlinček v Naklem

Oddelek starost. obd. oblika oddelka vzgojitelj vzgojitelj predšolskih otrok - pomočnik vzgojitelja
1 1. homogen (1-2 let) Martina Grašič Patricija Medved
2 1. homogen (1-2 let) Nina Pirnovar Aleksandra Šimenec
3 1. homogen (2-3 let) Saša Krenner, nad. Špela Kuhar Patriša Meglič
4 1. homogen (2-3 let) Manca Zupan Romana Gregorc
5 1. homogen (2-3 let) Miha Štilec Lea Kern
6 2. homogeni (3-4 let) Tjaša Žordani Vanja Igličar
7 2. homogen (3-4 let) Matjaž Zupin Muzik Zorka Jereb (4 ure), Katja Blagojevič (4 ure)
8 2. homogen (4-5 let) Špela Willewaldt Polona Šlegel
9 2. homogen (4-5 let) Manica Torkar Jana Bajželj
10 2. homogen (4-5 let) Saša Zupan Erika Gasar
11 2. homogen (5-6 let) Petra Pičulin Anja Pangeršič
12 2. homogen (5-6 let) Nataša Medved Tina Kleindinst Meglič

Dodatni strokovni delavki – za zagotavljanje sočasnosti: Maša Benedičič (nadom. M. Knific) in Teja Jerič
Vzgojiteljica z organizacijskimi nalogami (nadomeščanje odsotnih vzgojiteljev) v Mlinčku: Martina Grašič
Vzgojiteljica z organizacijskimi nalogami (nadomeščanje odsotnih vzgojiteljev) v Jelki: Aleksandra Meglič
Spremljevalka otroku s posebnimi potrebami: Sanja Makarić (v odd. 12)
Pripravnica: Tamara Weisseisen

Vrtec Jelka v Dupljah

Oddelek starost. obd. oblika oddelka vzgojitelj vzgojitelj predšolskih otrok - pomočnik vzgojitelja
1 1. homogen (1-2 let) Kelly Avsenik Hanson Sandra Mikulič
2 1.+2. kombinirani (2-4 let) Tanja Žgajnar Kristina Štefe
3 2. homogen (3-5) let) Aleksandra Meglič Zorka Klemenčič
4 2. heterogen (5-6 let) Alenka Gašpirc Žan Petric

OSTALI ZAPOSLENI
Administrativno-računovodski kader (v OŠ Naklo)
Tajnik VIZ: Katja Rozman
Računovodkinja: Alenka Lopuh
Knjigovodsko-administrativne delavke: Marjana Logar, Nina Krivic, Jana Podjed
Vzdrževalec učne tehnologije: Jaka Košir

Razporeditev tehničnega kadra

Delovno mesto
Vrtec
Mlinček
Vrtec
Jelka
kuharica,
pom. kuharice
Nina Hrgović vodja kuhinje,
Bernardka Vrevc,  Darja Frelih,
Matej Moran,
Marta Bogataj
Helena Debeljak
Darja Frelih
čistilka
 Marija Cof in čistilni servis 
Jasna Krsnik
perica/likarica
Ruža Bogdanović
hišnik/vzdrževalec
Tomaž Bajželj
Milan Kondić

 

Del zaposlovanja kadra je vezan na kombinacijo zaposlovanja v šoli in v vrtcu, saj je OE vrtec administrativno, organizacijsko ter pedagoško vezan na OŠ Naklo.

Dostopnost