Seznam sprejetih otrok in čakalni seznam za šol. leto 2022/2023

l

7. aprila, 2022

Zadnja obvestila:

Drugi roditeljski sestanki

Spoštovani starši. Lepo vabljeni na roditeljske sestanke, ki bodo potekali v sledečih terminih:...

Dostopnost