Seznam sprejetih otrok in čakalni seznam za šol. leto 2022/2023

l

7. aprila, 2022

Zadnja obvestila:

Prvič v vrtec

Spoštovani starši novosprejetih otrok! Veseli nas, da bo vaš otrok v naslednjem šolskem letu...

Dostopnost