Seznam sprejetih otrok in čakalni seznam za šol. leto 2022/2023

l

7. aprila, 2022

Zadnja obvestila:

Novo vrtčevsko leto

Spoštovani starši, ob začetku novega šolskega leta vam želimo veliko poguma, da boste zaupali...

Dostopnost