Medgeneracijsko srečanje

l

21. septembra, 2023

Medgeneracijsko srečanje, ko starejši ljudje obiščejo vrtec ali sodelujejo pri dejavnostih z otroki, ima številne koristi za obe generaciji. Tu je nekaj pomembnih koristi druženja starejših ljudi in otrok v vrtcu:

Socialna povezanost:

 • Starejši ljudje se pogosto soočajo s tveganjem socialne izolacije, zato je medgeneracijsko druženje priložnost za izboljšanje njihove socialne povezanosti.
 • Otroci in starejši se učijo, kako vzpostavljati medsebojne odnose in komunicirati z ljudmi različnih starosti.

Medsebojno učenje:

 • Otroci se učijo spoštovanja in empatije do starejših generacij, prav tako pa tudi od starejših pridobijo dragocene izkušnje in znanje.
 • Starejši imajo priložnost učiti se od otrok, ohranjati svoje intelektualne sposobnosti in ostati duševno aktivni.

Spodbujanje kreativnosti:

 • Skupne dejavnosti med otroki in starejšimi spodbujajo ustvarjalnost, saj obe generaciji prinašata svoje perspektive in ideje.
 • Starejši lahko otrokom pripovedujejo zgodbe iz preteklosti, kar lahko spodbudi otroško domišljijo.

Čustvena podpora:

 • Starejši ljudje lahko postanejo pomembni čustveni podporniki otrok, ki se učijo obvladovati čustva in reševati konflikte.
 • Otroci lahko ponudijo veselje in srečo starejšim, kar je lahko zelo pomembno za tiste, ki živijo sami ali se počutijo osamljene.

Ohranjanje tradicije in kulture:

 • Starejši ljudje lahko otrokom pripovedujejo o tradicijah, običajih in zgodovini, kar pomaga ohranjati kulturno identiteto.
 • To spodbuja spoštovanje do preteklosti in razumevanje korenin.

Fizična aktivnost:

 • Medgeneracijske aktivnosti lahko vključujejo gibalne dejavnosti, kot so hoja, ples ali športne igre, kar spodbuja telesno aktivnost pri obeh generacijah.
 • To je lahko še posebej koristno za starejše ljudi, saj spodbuja telesno kondicijo.

Zmanjšanje stereotipov in predsodkov:

 • Druženje z otroki lahko pomaga starejšim ljudem presegati stereotipe o mlajših generacijah in razumeti njihove potrebe in vrednote.
 • Prav tako lahko pomaga otrokom razvijati pozitiven odnos do starejših ljudi in zmanjšati morebitne predsodke.

Povečana kakovost življenja:

 • Za starejše ljudi lahko medgeneracijsko druženje predstavlja pomemben del njihovega vsakdanjega življenja, ki jim daje občutek smisla in zadovoljstva.
 • Otroci se lahko počutijo bolj varne in podprte ob prisotnosti starejših oseb.

Skupno druženje otrok in starejših ljudi v vrtcu prinaša številne pozitivne učinke za oboje ter prispeva k bogatitvi življenja in razvoju večgeneracijskih odnosov.

Dogodek medgeneracijskega druženja, ki je vključeval širok spekter dejavnosti, kot so pevski nastop, elementarne igre, igre z žogo in ples, je bil uspešen in je prinesel številne pozitivne izkušnje tako za otroke kot za starejše udeležence. Ta dogodek je bil izjemno pozitivna izkušnja za vse udeležene in je jasno pokazal, kako pomembno je spodbujati medgeneracijsko interakcijo in skupno učenje.

Matjaž Zupin Muzik

Zadnji dogodki:

Kros v vrtcu Jelka

Kros v vrtcu Jelka

V petek, 7.6.2024 smo v vrtcu Jelka v okviru programa Mali sonček izvedli kros. Tekli so tudi...

Rožletov tek

Rožletov tek

V četrtek, devetega maja 2024, smo že desetič zapored organizirali priljubljeni Rožletov tek....

Dostopnost