PROMOCIJA ZDRAVJA

V zavodu se trudimo posvečati tudi skrbi za promocijo zdravja na delovnem mestu, k čemur nas zavezuje tako zakonodaja kot tudi lastno zavedanje pomena zdravja zaposlenih. Glavni namen projekta je izboljšati zdravje in dobro počutje zaposlenih na delovnem mestu. Za...

Projekt LIFE Lynx: Mladi varuhi risov na OŠ Naklo

  MLADI VARUHI RISOV NA OŠ NAKLO   Glavni cilj projekta LIFE Lynx je reševanje Dinarsko-JV alpske populacije risa pred izumrtjem ter njena dolgoročna ohranitev. Populacija je trenutno izredno majhna, izolirana, njeni osebki pa so si med seboj zelo sorodni. V...

RAZVIJANJE POZITIVNEGA SAMOVREDNOTENJA RANLJIVIH OTROK

V šolskih letih 2021/21/22 bomo ob podpori Ministrstva za zdravje RS in v sodelovanju z Inštitutom za razvijanje osebne kakovosti izvajali program z naslovom Razvijanje pozitivnega samovrednotenja ranljivih otrok. Program je namenjen spodbujanju odgovornosti,...

GIBANJE, ZDRAVJE, DOBRO FIZIČNO IN PSIHIČNO POČUTJE

Področje gibanje in zdravje za dobro psihično in fizično počutje vsebuje različne dejavnosti, s katerimi želimo in lahko vplivamo na zdrav telesni, čustveni, kognitivni in socialni razvoj vsakega posameznika ter ob tem poskrbimo za dobro počutje in ohranitev zdravih...

Shema šolskega sadja

Šolska shema je ukrep skupne kmetijske politike EU, ki otrokom zagotavlja dodaten obrok sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov. Namen je povečati njihovo uživanje in izboljšati prehranske navade otrok, ki so oblikujejo v otroštvu. Šolska shema naj bi...
Dostopnost