Lokator gradiva v Cobiss+

Računalniški program za vodenje knjižnice Cobiss ponuja novo aplikacijo, ki v 3D obliki pokaže lokacijo izbranega gradiva v knjižnici. Pogoj za uporabo aplikacije je tloris knjižnice in označitev postavitve gradiva. Takoj smo se lotili risanja treh naših lokacij,...

Spletni katalog šolske knjižnice Cobiss+

Šolska knjižnica OŠ Naklo je od leta junija 2017 polnopravna članica sistema COBISS in ga uporablja za vse segmente knjižničarskega dela. Pred tem in tudi sedaj delno uporabljamo še program KIG. Podlaga za prehod na nov sistem je bil decembra 2015 sprejet nov Zakon o...
Dostopnost