Obvestilo po razpisu za vpis v vrtec

l

28. marca, 2024

Spoštovani starši!

Javni vpis novincev v vrtec za naslednje šolsko leto je potekal od 4. do 8. 3. 2024. Vlagatelji oziroma starši ste odgovore oz. obvestila o sprejemu otroka v vrtec ali o uvrstitvi otroka na čakalni seznam prejeli po navadni pošti in po elektronski pošti, če ste navedli elektronski naslov, na katerega želite prejemati obvestila vrtca.

Starši sprejetih otrok boste po končanem vpisnem postopku pozvani k sklenitvi pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznostih med vrtcem in starši. Obveščeni boste tudi o ostalih informacijah, kot so:

– predložitev potrdila pediatra o zdravstvenem stanju otroka,

– oddaja Vloge za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev (znižano plačilo vrtca),

– datumi prvih srečanj med starši in strokovnimi delavci (predvidoma junija in v zadnjem tednu avgusta).

V vrtec vpisujemo in sprejemamo predšolske otroke v svoje programe na podlagi prijav (vloge za vpis otroka v vrtec 2024/2025) in prostih mest vse leto.

Vse naknadne vloge za vpis v vrtec za šol. leto 2024/2025 (oddane po razpisu oz. po 8. 3. 2024) bomo uvrstili na čakalni seznam po kronološkem vrstnem redu.  

S čakalnega seznama se bodo sprejemali otroci ob morebitni sprostitvi prostih mest, in sicer najprej s čakalnega seznama, ki izhaja iz prednostnega vrstnega reda (oddane vloge v času razpisa), nato pa otroci s čakalnega seznama po kronološkem vrstnem redu vpisa (14. člen Pravilnika o sprejemu otrok).

Hvala vsem staršem, ki ste z vpisom otroka v naš vrtec izkazali zaupanje v naše delo.

Za vse dodatne informacije nas lahko pokličete po telefonu 04/277 01 06.

Svetovalna služba vrtca

Zadnja obvestila:

Zbiralna akcija papirja

Spoštovani starši, spomladanska zbiralna akcija papirja bo v torek, 14. 5. 2024. Lepo prosimo, da...

Dostopnost