zaposleni

Zaposleni v vrtcu v šol. letu 2021/2022

Ravnatelj: 

Milan Bohinec

Pomočnica ravnatelja in svetovalna delavka:

 mag. Gabrijela Masten

Svetovalna delavka in izvajalka dodatne strokovne pomoči:

 Andreja Hafner Krek

Organizatorka prehrane in zdravstveno-higienskega režima: 

Nina Marjanovič

Razporeditev strokovnega kadra in število otrok po oddelkih

Vrtec Mlinček v Naklem

Oddelek starost. obd. oblika oddelkak vzgojitelj vzgojitelj predšolskih otrok - pomočnik vzgojitelja
1 1. homogen (1-2 let) Patricija Mulej Perne Anita Perko
2 1. homogen (1-2 let) Lana Kaštelan Miha Štilec
3 1. homogen (2-3 let) Saša Krenner Vanja Igličar
4 1. homogen (2-3 let) Špela Willewaldt Martina Grašič (nad. Kuhar)
5 1. homogen (2-3 let) Matjaž Zupin Muzik Patricija Medved
6 1. +2 kombiniran (2-4 let) Jana Kogovšek Polona Šlegel
7 2. homogen (3-4 let) Manica Torkar Jana Bajželj
8 2. homogen (3-4 let) Manca Zupan Erika Gasar
9 2. homogen (4-5 let) Petra Pičulin Anja Pangeršič
10 2. homogen (4-5 let) Nataša Medved Suzana Horvat, Tina Kleindinst Meglič
11 2. homogen (5-6 let) Nina Pirnovar Zorka Jereb
12 2. homogen (5-6 let) Anja Zupan Aleksandra Šimenec

Dodatni strokovni delavki (za zagotavljanje sočasnosti): Majda Knific (nad. Maša Benedičič) in Špela Kuhar (nad. Patriša Meglič)

Spremljevalji otrokoma s posebnimi potrebami: Sanja Makarić, Irene Lepen in Mojca Novinec

Vrtec Jelka v Dupljah

Oddelek starost. obd. oblika oddelkak vzgojitelj vzgojitelj predšolskih otrok - pomočnik vzgojitelja
1 1. homogen (1-2 let) Tanja Žgajnar Kristina Štefe
2 1.+2. kombinirani (2-4 let) Kelly Avsenik Hanson Sandra Mikulič
3 2. homogen (3-5) let) Alenka Gašpirc Žan Petric
4 2. heterogen (4-6 let) Aleksandra Meglič Zorka Klemenčič

OSTALI ZAPOSLENI
Administrativno-računovodski kader (v OŠ Naklo)
Tajnik VIZ: Katja Rozman
Računovodkinja: Alenka Lopuh
Knjigovodsko-administrativne delavke: Marjana Logar, Nina Krivic, Tanja Jereb
Vzdrževalec učne tehnologije: Jaka Košir

Razporeditev tehničnega kadra

Delovno mesto
Vrtec
Mlinček
Vrtec
Jelka
kuharica,
pom. kuharice
Nina Hrgović vodja kuhinje
 Barbara Oman,
Bernardka Vrevc, Darja Frelih,
Matej Moran
Helena Debeljak
Darja Frelih
čistilka
Ruža Bogdanović, Marjeta Zorman, Marija Cof
Jasna Krsnik
perica/likarica
 Anđelka Radić
hišnik/vzdrževalec
Tomaž Bajželj
Milan Kondić
Krištof Šinkar

 

Del zaposlovanja kadra je vezan na kombinacijo zaposlovanja v šoli in v vrtcu, saj je OE vrtec administrativno, organizacijsko ter pedagoško vezan na OŠ Naklo.

Dostopnost