Naravoslovni dan za osmošolce – raziskovalno delo pri naravoslovnih predmetih

l

4. oktobra, 2023

V sredo, 27. 9. smo osmošolci na naravoslovnem dnevu raziskovali. Pri fiziki smo merili osnovne fizikalne količine: maso, temperaturo, čas, električni tok in dolžino. Poleg običajnih in dobro poznanih merilnih naprav (slika 1) smo uporabili tudi mobilni telefon in laserski merilnik za merjenje razdalj, ampermeter za merjenje električnega toka (slika 2) in termometer, povezan z računalnikom (slika 3), ki nam je omogočal spremljati spremembo temperature v času. Ponovili smo, kako se izračuna povprečna vrednost in kako pregledno uredimo podatke v tabele. Pri kemiji smo podrobno raziskali, kako se s spreminjanjem količine enega reaktanta v kemijski reakciji spreminja količina produktov. Izvajali smo reakcije med sodo bikarbono in vinskim kisom (slika 4). Spreminjali smo količino sode bikarbone, količina kisa je ostajala nespremenjena. Plin, ki nastane pri reakciji, smo lovili v balončke (slika 5). Obsegi balončkov so bili mera za količino nastalega plina (slika 6). Mislite, da se da samo z večanjem količine sode bikarbone napihniti zelo velik balon? (Če veste odgovor, ga napišite na listek in podpisanega prinesite v fizikalni kabinet.) Pri biologiji smo opazovali polže (slika 7). Zastavili smo si raziskovalno vprašanje in postavili hipoteze. S spremljanjem odzivov polžev na različne snovi (sliki 8 in 9) smo spoznali, kaj jim je všeč, kaj zaznavajo in na kakšen način. Mislite, da polži tudi vohajo?

Foto: Neža Zupan in Danica Mati Djuraki

Zadnja obvestila:

Zbiralna akcija papirja

Zbiralna akcija papirja

V torek, 14. 5. 2024, smo v okviru tehniškega dneva organizirali zbiralno akcijo odpadnega...

Dostopnost