Ravnatelj je sprejel dobitnike zlatih priznanj

l

20. junija, 2022

Vse dobitnike zlatih posamičnih in skupinskih priznanj ter njihove mentorje in mentorice je tudi letos na dveh krajših pogostitvah sprejel ravnatelj. Ob priložnosti jim je čestital za izjemen dosežek in se jim zahvalil, da so dobro ime šole ponesli tudi širše. Poudaril je, da imajo pri tem uspehu izjemno vlogo mentorji in mentorice, saj brez njihove moči učenci ne bi mogli priti tako daleč. Zaželel jim je tako uspešno delo še naprej.

Posamična zlata priznanja v tem šolskem letu 2021/22 so prejeli:

Emilija Koštrun, 6. a, zlato priznanje iz Vesele šole (Petra Jelenc)

Oskar Šavs, 6. b, zlato priznanje na tekmovanju Bober (Marko Ribič)

Karolina Jere, 7. b, zlato priznanje iz logike (Tihana Smolej)

Elizabeta Plut, 7. b, zlato priznanje iz logike (Tihana Smolej), zlato Vegovo priznanje (Petra Peternel)

Neža Šparovec, 7. c, 2. mesto na državnem tekmovanju v veleslalomu (Gregor Jeras)

Sara Frelih, 9. c, zlato priznanje iz logike (Tihana Smolej), zlato Proteusovo priznanje (mag. Špela Eržen),

Eva Eržen, 8. b, zlato Proteusovo priznanje in 3. mesto v državi ter povabilo na mednarodno mladinsko naravoslovno olimpijado (mag. Špela Eržen),

Julija Plut, 8. b, zlato priznanje iz Vesele šole in 2. mesto v državi (Daša Ganna Mahmoud), zlato priznanje na Ekokvizu in 1. mesto v državi (Daša Ganna Mahmoud), zlato Cankarjevo priznanje (Jasna Zupan), zlato priznanje iz znanja zgodovine (mag. Marjeta Šifrer), zlato Preglovo priznanje (Nataša Černilec), 2. mesto na državnem tekmovanju iz atletike – tek na 300 metrov

Nina Antolič, 9. b, zlato Cankarjevo priznanje (Jasna Zupan), zlato priznanje iz znanja angleščine (mag. Vera Stoilov Spasova), zlato priznanje za raziskovalno nalogo iz zgodovine (mag. Marjeta Šifrer)

Ajda Navršnik, 9. b, zlato priznanje za raziskovalno nalogo iz zgodovine (mag. Marjeta Šifrer)

Jošt Purgar, 8. a, zlato priznanje za raziskovalno nalogo iz zgodovine (mag. Marjeta Šifrer)

Skupinski priznanji so prejeli učenci, ki so se udeležili festivala Turizmu pomaga lastna glava, in sicer dvakratno zlato priznanje – za projektno nalogo in za predstavitev na stojnici. Učenke so: Nina Antolič, Ajda Navršnik, Kaja Bizjak Savovič, Lara Dragoljič, Ajda Drinovec, Nina Leben, Tjaša Kuzmič, Maša Rozman Kavčič, Tilka Hutter, Pia Prevodnik, Taja Ovsenik Eržen, Tia Kocjan, Brina Kovačevič, Emilija Koštrun, Veronika Žepič, Nina Jarc, Neva Renko, Lina Rakovec, Loti Gantar (Daša Ganna Mahmoud).

Zlato priznanje za odrsko postavitev Ljudski plesi so še “in” je prejela starejša otroška folklorne skupine Podkuca. Folklorniki so: Neža Zupan, Elizabeta Plut, Katja Marinšek, Manca Širca, Toni Porenta, Sara Dežman, Eva Eržen, Neža Jelenc, Julija in Uršula Jelenc, Estera Perko, Pavla Poklukar, Rebeka Zupan,  Blaž Gradišnik, Justin Legat (mag. Špela Eržen).

Zadnja obvestila:

Dostopnost