Obvestilo o novostih glede izjem od karantene na domu

l

20. januarja, 2022

Spoštovani starši,

z dnem 19. 1. 2022 se skladno z Odlokom o spremembi in dopolnitvah Odloka o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19 (Ur.l.RS, št. 8/22) spreminjajo pravila o karantenah.

Odlok o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19 se je spremenil tako, da izjema od napotitve v karanteno na domu veljatudi za tiste, ki so zaposleni v vzgoji in izobraževanju (VIZ).

Prav tako velja izjema za predšolske otroke, ki so imeli visokorizični stik v vrtcu, razen kadar je v posameznem oddelku potrjena okužba pri več kot 30 odstotkih otrok.

1  Ukrepanje v VIZ se prične po pozitivnem rezultatu potrditvenega testa s PCR metodo.

a) Predšolski otroci ob posamezni potrjeni okužbi s SARS-CoV-2 v oddelku ne gredo v karanteno na domu. To velja le za karanteno na domu, ki je posledica visokorizičnega stika v VIZ. O tem boste starši obveščeni s strani vodstva vrtca. Če ima predšolski otrok visokorizični kontakt izven VIZ, je napoten v karanteno na domu skladno s splošnimi postopki (https://www.nijz.si/karantena).

b) Po navodilih NIJZ se priporoča samotestiranje na domu za predšolske otroke iz oddelka s potrjeno okužbo s SARS-CoV-2 za čas trajanja predvidene 7-dnevne karantene na domu. V primeru pojava nadaljnjih okužb v oddelku, vodstvo vrtca starše obvesti o novem obdobju priporočenega samotestiranja na domu.

c) V primeru, da je v oddelku potrjena okužba pri ≥ 30 % predšolskih otrocih znotraj 14 dni, se v karanteno na domu napoti celoten oddelek.

2  Obveščanje vrtca

a) Starši o potrjeni okužbi obvestijo vrtec oz. vzgojiteljico najkasneje 12 ur od potrjene okužbe (skladno z Zakonom o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 206/21).

b) Nujno sporočanje vzroka odsotnosti v WEB Vrtec Vasco

Ponovno vas pozivamo za DOSLEDNOST PRI ODJAVAH OTROK v portalu Vasco.

S sprotnimi, dnevnimi odjavami namreč ne moremo oblikovati t.i. tedenskih mehurčkov.

Le z dosledno odjavo otrok bomo lahko oblikovali tedenske mehurčke in tako zagotavljali nemoteno delovanje vrtca, kljub velikemu pomanjkanju kadra.

Tudi v nadaljevanju vas prosimo za strpnost in razumevanje.

Lep pozdrav

vodstvo vrtca

Zadnja obvestila:

Akcija Pokloni zvezek

Tudi letos se v vrtcu pridružujemo dobrodelni akciji, ki jo organizira slovenska Karitas, s katero...

Simbioza giba

V vrtcu Mlinček v Naklem in vrtcu Jelka v Dupljah smo se tudi letos pridružili Simbiozi Giba,...

Dostopnost