Vrtec poleti in nekaj informacij pred začetkom novega šolskega leta

l

5. julija, 2022

Spoštovani starši!

  1. Otroci iz Vrtca Jelka med poletnimi meseci, ko je v enotah prisotnih manjše število otrok, obiskujejo dežurni Vrtec Mlinček v Naklem (4. 7.-19. 8. 2022).
  2. Portfolio (osebno mapo o otrokovem razvoju in napredku) otroci poleti odnesejo domov, čez poletje ga lahko sami skupaj z otrokom dopolnjujete, septembra pa ga prosimo spet prinesite v vrtec.
  3. Za šolsko leto 2022/2023 je predvidenih 16 oddelkov: 12 oddelkov v Vrtcu Mlinček v Naklem in 4 oddelki v Vrtcu Jelka v Dupljah. Vrtec sprejema otroke glede na veljavne standarde in normative, posamezne oddelke pa oblikuje glede na starost otrok (že vključenih otrok in otrok, ki se prvič vključujejo) in morebitne posebnosti, kar ni v pristojnosti staršev.
  4. Ob začetku šolskega leta lahko vrtec organizacijsko preoblikuje oziroma spremeni sestavo oddelkov, vendar je dolžan zagotoviti prosto mesto otroku v isti enoti. Ko se ob prehodu v določeno starostno skupino (primer 3-4 leta in 4-5 let) poviša normativ otrok v oddelku, mora vrtec vsako leto kakšen oddelek reorganizirati na način, da otroke iz oddelka razdeli v druge oddelke in tako zapolni oddelek, kjer se je normativ povišal. Na ta način vrtec pridobi prostor za sprejem novih otrok.
  5. Obvestilo, v katerem oddelku bo v naslednjem šolskem letu vaš otrok in pri katerih dveh strokovnih delavcih, boste prejeli v 2. polovici avgusta 2022. Pri morebitnih spremembah vas prosimo za razumevanje.

Hkrati se vam zahvaljujemo za dobro sodelovanje v tem letu. 

Želimo vam zdrave, zadovoljne in prijetne poletne dni ter vas prijazno pozdravljamo!

Kolektiv vrtca

Zadnja obvestila:

Zbiralna akcija papirja

Spoštovani starši, spomladanska zbiralna akcija papirja bo v torek, 14. 5. 2024. Lepo prosimo, da...

Dostopnost