Dobrodošlica in informacije za starše novincev

l

22. avgusta, 2023

Spoštovani starši!

Lepo vabljeni na dobrodošlico skupaj z vašim otrokom, ki bo septembra pričel obiskovati naš vrtec.

Vabimo vas v torek, 29. 8. 202, od 9.30 do 10.30 v vrtec Mlinček Naklo oz. v vrtec Jelka Duplje.

Namen obiska je predvsem, da otrok občuti utrip življenja v vrtcu – najprej skupaj s starši. Za obisk vrtca imejte prosimo s seboj copate.

Priloženo objavljamo tudi zloženko vrtca z informacijami glede vstopa otrok v vrtec, ki poleg nasvetov glede uvajanja otroka v vrtec, vključuje tudi nekaj splošnih informacij ter ostalih pomembnih zadev, ki jih je pred vstopom v vrtec še nujno potrebno urediti.

Lepo vas pozdravljamo.

Kolektiv vrtca

Pomembni dokumenti pri vključitvi otroka v vrtec

1. POTRDILO PEDIATRA O ZDRAVSTVENEM STANJU OTROKA brez katerega otrok ne more biti vključen v vrtec – poslati čim prej po pošti ali oddati vzgojitelju na razgovoru oz. pred vključitvijo otroka v vrtec. Obrazec izda otrokov pediater.

V kolikor otrok potrebuje dietno prehrano, čim prej oddajte VLOGO ZA ZAGOTOVITEV DIETNE PREHRANE skupaj z ustreznim zdravniškim potrdilom.

2. PRIJAVNICI za Vasco (za javljanje otrokove odsotnosti) in za eAsistent

3. VLOGA ZA ZNIŽANO PLAČILO VRTCA

oddati v mesecu pred mesecem vstopa otroka v vrtec na krajevno pristojni center za socialno delo ((Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev je dostopna tudi na naši spletni strani ali pa jo kupite v knjigarni, obr. DZS št. 8,45).

Zadnja obvestila:

Zbiralna akcija papirja

Spoštovani starši, spomladanska zbiralna akcija papirja bo v torek, 14. 5. 2024. Lepo prosimo, da...

Dostopnost