Delo poleti in nekaj informacij pred začetkom novega šolskega leta

l

6. julija, 2023

Spoštovani starši!

  • Otroci iz Vrtca Jelka Duplje med poletnimi meseci, ko je v enotah prisotnih manjše število otrok, obiskujejo dežurni Vrtec Mlinček v Naklem (3. 7.-25. 8. 2023).
  • Portfolio (osebno mapo o otrokovem razvoju in napredku) otroci poleti odnesejo domov, čez poletje ga lahko sami skupaj z otrokom dopolnjujete, septembra pa ga prosimo spet prinesite v vrtec.
  •  Za šolsko leto 2023/2024 je predvidenih 16 oddelkov: 12 oddelkov v Vrtcu Mlinček v Naklem in 4 oddelki v Vrtcu Jelka v Dupljah. Vrtec sprejema otroke glede na veljavne standarde in normative, posamezne oddelke pa oblikuje glede na starost otrok (že vključenih otrok in otrok, ki se prvič vključujejo) in morebitne posebnosti, kar ni v pristojnosti staršev. Ob začetku šolskega leta lahko vrtec organizacijsko preoblikuje oziroma spremeni sestavo oddelkov, vendar je dolžan zagotoviti prosto mesto otroku v isti enoti.
  • Obvestilo, v katerem oddelku bo v naslednjem šolskem letu vaš otrok in pri katerih dveh strokovnih delavcih, boste prejeli v 2. polovici avgusta 2023. Pri morebitnih spremembah vas prosimo za razumevanje.

Hkrati se vam zahvaljujemo za dobro sodelovanje v tem letu. Želimo vam prijetne poletne dni ter vas prijazno pozdravljamo!

                Kolektiv vrtca

Zadnja obvestila:

Zbiralna akcija papirja

Spoštovani starši, spomladanska zbiralna akcija papirja bo v torek, 14. 5. 2024. Lepo prosimo, da...

Dostopnost