Seznam sprejetih otrok in čakalni seznam otrok za šol. leto 2023/2024

l

29. marca, 2023

Spoštovani starši!

Javni vpis novincev v vrtec za naslednje šolsko leto je potekal od 1. do 8. 3. 2023. Vlagatelji oziroma starši ste odgovore oz. obvestila o sprejemu otroka v vrtec ali o uvrstitvi otroka na čakalni seznam prejeli po navadni pošti in po elektronski pošti, če ste navedli elektronski naslov, na katerega želite prejemati obvestila vrtca.

V vrtec vpisujemo in sprejemamo predšolske otroke v svoje programe na podlagi prijav (VLOGE ZA VPIS OTROKA V VRTEC 2023/2024) in prostih mest vse leto.

Vse naknadne vloge za vpis v vrtec za šol. leto 2023/2024 (oddane po razpisu, po 8. 3. 2023) bomo uvrstili na čakalni seznam po kronološkem vrstnem redu in v primeru prostega mesta otroke sprejeli v vrtec.

Hvala vsem staršem, ki ste z vpisom v naš vrtec izkazali zaupanje v naše delo.

Svetovalna služba vrtca

Seznam sprejetih otrok in čakalni seznam otrok za šol. leto 2023/2024

https://osnaklo.splet.arnes.si/files/2023/03/Seznam-sprejetih-otrok-in-cakalni-seznam-2023_2024.pdf

Zadnja obvestila:

Zbiralna akcija papirja

Spoštovani starši, spomladanska zbiralna akcija papirja bo v torek, 14. 5. 2024. Lepo prosimo, da...

Dostopnost