VPIS V VRTEC za šolsko leto 2022/2023

l

9. februarja, 2022

Spoštovani starši.

Objavljamo RAZPIS ZA VPIS OTROK V VRTEC ZA ŠOLSKO LETO 2022/2023 za sprejem s 1. 9. 2022 (v prilogi spodaj).

Javni vpis novincev v vrtec za naslednje šolsko leto bo potekal od 1. do 8. marca 2022.

V tem času je potrebno oddati VLOGO ZA VPIS OTROKA V VRTEC (v prilogi) – na naslov: OŠ Naklo, Glavna cesta 47, 4202 Naklo.

PRIJAZNO VABLJENI! 

 Za kakršne koli dodatne informacije lahko pišete na e-naslov: gabrijela.masten@os-naklo.si.

__________________________________________________________ 

Prav tako se lahko preko zgornjega e-naslova najavite za osebno oddajo vloge za vpis in/ali morebiten posvet glede same vključitve otroka v vrtec, ogleda vrtca ipd.

Virtualni DAN ODPRTIH VRAT je objavljen pod DOGODKI VRTCA (Vrtec Mlinček v Naklem in Vrtec Jelka v Dupljah).   

Starši boste obvestilo o sprejemu otroka v vrtec ali o uvrstitvi otroka na čakalni seznam dobili po pošti najkasneje do konca aprila.  

Seznam sprejetih in čakalni seznam bo objavljen tudi na oglasni deski vrtca in na spletnih straneh vrtca. Podatki o otrocih bodo objavljeni pod šifro, ki jo boste prejeli z obvestilom.

Vrtec lahko sprejme otroka, ko je dopolnil starost najmanj 11 mesecev, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela.

Na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih (ZNB) se vključitev necepljenega otroka v javni vrtec zavrne, če iz potrdila pediatra o zdravstvenem stanju otroka izhaja, da otrok ni bil cepljen proti ošpicam, mumpsu in rdečkam, pa za to ne obstajajo medicinski razlogi, ugotovljeni z odločbo o opustitvi cepljenja. 

Sofinanciranje plačil staršev za vrtec, Zakon o vrtcih (ZVrt)

S 1. septembrom 2021 so starši oproščeni plačila vrtca za:

 – mlajšega otroka, če imajo hkrati vključena v vrtec dva otroka;

– tretjega in vsakega nadaljnjega otroka iz iste družine, ne glede na to, ali je v vrtec vključen hkrati s svojim sorojencem.

Plačilo staršev za vrtec v višini znižanega plačila vrtcem zagotavlja državni proračun.

Več informacij glede vpisa si lahko preberete tudi po zavihkom VPIS V VRTEC. 

Zadnja obvestila:

Zbiralna akcija papirja

Spoštovani starši, spomladanska zbiralna akcija papirja bo v torek, 14. 5. 2024. Lepo prosimo, da...

Dostopnost