vrtec  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  dogodki  
 
 
  prehrana in zdravje  
 
 
 
 
  povezave s šolo  
 
 
  spletne povezave  
  vrtec.vasco.si 
Ministrstvo za šolstvo
Zavod za šolstvo
  Safe.si
Občina Naklo
Cobiss
Wikipedia
  Zmaga - spletno učenje
  Spletni slovar PONS
  Vladni portal za otroke
  Slovensko izob. omrežje
  Revija mama
  Revija otrok
  Ringaraja
  Bibaleze.si
  Bambino.si
  ePravljice.si

 

 

 

 

 
  Zaposleni v vrtcih  
Zaposleni v vrtcih - 2019/20

Ravnatelj: Milan Bohinec
Pomočnica ravnatelja: mag. Gabrijela Masten
Svetovalna delavka: mag. Gabrijela Masten
Svetovalna delavka in izvajalka dodatne strokovne pomoči: Andreja Hafner Krek
Organizatorka prehrane in zdravstveno-higienskega režima: Nina Kavčič
Računalnikar: Marko Ribič


Vrtec Mlinček v Naklem

ODDELEK starost. obd. oblika
odd.
normativ Fleks. normativ (+2) ŠTEVILO
OTROK
(sept.2019)
vzgojitelj vzgojitelj predšolskih otrok –
pomočnik vzgojitelja
1 1. homogen (1-2 let)  9-12 12+2 12 Nataša Medved Martina Grašič
2 1. homogen (1-2 let) 9-12 12+2 12 Patricija Mulej Perne Lana Kaštelan
3 1. homogen (2-3 let) 9-12 12+2 14 Petra Pičulin Vanja Igličar
4 1. homogen (2-3 let) 9-12 12+2 14 Nina Pirnovar Erika Gasar
5 1.+2. kombiniran (2-4 let)  10-17 17+2 18 Janja Blaznik Aleksandra Šimenec
6 2 homogen (3-4 let) 12-17 17+2 18 Saša Ropret Breda Mihelič
7 2. homogen (3-4 let) 12-17 17+2 19 Anja Zupan Anja Pangeršič
8 2. homogen (4-5 let) 17-22 22+0 21* Saša Krenner Zorka Jereb
9 2. homogen (4-5 let) 17-22 22+2 24 Manica Torkar Darka Povalej
10 2. homogen (5-6 let) 17-22 22+2 22 Jana Kogovšek Polona Šlegel
11 2. homogen (5-6 let) 17-22 22+2 24 Matjaž Zupin Muzik Jana Bajželj
12 2. homogen (5-6 let) 17-22 22+0 22 Špela Willewaldt Suzana Horvat

*v oddelek je vključen otrok s posebnimi potrebami, kateremu je dodeljena spremljevalka Mojca Novinec.

Dodatni strokovni delavki (za zagotavljanje sočasnosti): Majda Knific in Teja Debenec
Vzgojiteljica z organizacijskimi nalogami (nadomeščanje vzgojiteljev) v Vrtcu Mlinček: Manica Torkar
Vzgojiteljica z organizacijskimi nalogami (nadomeščanje vzgojiteljev) v Vrtcu Jelka: Aleksandra Meglič

 

Vrtec Jelka v Dupljah

ODD. Star.
obd.
Oblika oddelka Normativ Fleks. normativ (+2) št. otrok Vzgojitelj Vzgojitelj predšolskih otrok - pomočnik vzgojitelja
1 1. homogen (1-3 let) 7-10 10+0 7 Alenka Gašpirc Sandra Mikulič
2 1 homogen (2-3 let) 9-12 12+0 12 Meta Šimnic Kelly Avsenik Hanson
3 2. heterogen (3-5 let) 14-19 19+0 17 Aleksandra Meglič Zorka Klemenčič
4 2. heterogen (4-6 let) 14-19 19+0 19 Tanja Žgajnar Kristina Štefe

V vrtcu imamo še nekaj prostih mest, kamor bomo lahko sprejeli otroke (s čakalnega seznama), ki bodo starostni pogoj za vključitev v vrtec - 11 mesecev dopolnili med šolskim letom. Na čakalnem seznamu za 1. starostno obdobje je trenutno 18 otrok. Čakalnega seznama za 2. starostno obdobje nimamo.

 

OSTALI ZAPOSLENI
Administrativno-računovodski kader (v OŠ Naklo)
Poslovna sekretarka: Katja Rozman
Računovodkinja: Alenka Lopuh
Knjigovodsko-administrativne delavke: Marjana Logar, Nina Krivic, Tanja Zaletel

 

Razporeditev tehničnega kadra

DELOVNO MESTO Vrtec Mlinček Vrtec Jelka
kuharica,
pom. kuharice
Marta Bogataj, vodja kuhinje
Nina Hrgović, Barbara Oman,
Bernardka Vrevc, Darja Frelih
Helena Debeljak
Darja Frelih
čistilka Ruža Bogdanović, Mira Krejić, Marija Cof Veronika Trškan
perica/likarica                                                           Marija Čarman
hišnik/vzdrževalec Tomaž Bajželj Lovro Sušnik
Jože Perčič

Del zaposlovanja kadra je vezan na kombinacijo zaposlovanja v šoli in v vrtcu, saj je OE vrtec administrativno, organizacijsko ter pedagoško vezan na OŠ Naklo.

 
OŠ Naklo
domov | šola | dogodki | pouk | učenci| starši | zaposleni | vrtec