vrtec  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  dogodki  
 
 
  prehrana in zdravje  
 
 
 
 
  povezave s šolo  
 
 
  spletne povezave  
  vrtec.vasco.si 
Ministrstvo za šolstvo
Zavod za šolstvo
  Safe.si
Občina Naklo
Cobiss
Wikipedia
  Zmaga - spletno učenje
  Spletni slovar PONS
  Vladni portal za otroke
  Slovensko izob. omrežje
  Revija mama
  Revija otrok
  Ringaraja
  Bibaleze.si
  Bambino.si
  ePravljice.si

 

 

 

 

 
  Projekt Prva zaposlitev  

 

 

PREDSTAVITEV PROJEKTA/OPERACIJE
»PRVA ZAPOSLITEV: POMOČNIK VZGOJITELJA SEM 2017–2018«

Na osnovi podpisane pogodbe o sofinanciranju izvedbe operacije »PVS obdobje  B – OŠ Naklo« v okviru operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020 med Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport ter OŠ Naklo, je zavod OŠ Naklo sklenil pogodbo o zaposlitvi s pomočnico vzgojiteljice, ki je bila izbrana na javnem razpisu, ki ga je objavil zavod OŠ Naklo (projektno delovno mesto) in s katero je zavod OŠ Naklo uspešno kandidiral na Javnem razpisu »Prva zaposlitev: Pomočnik vzgojitelja sem 2017-2018« Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, sofinanciran s sredstvi Evropskega socialnega sklada. Predmet razpisa so spodbude za zaposlitve iskalcev prve zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanja, v okviru katerih se bodo pomočniki vzgojiteljev začetniki preko načrtovanega, organiziranega in strokovno vodenega praktičnega usposabljanja uvajali v vzgojno-izobraževalno delo v vzgojno-izobraževalnem zavodu.

Prednostna os: »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«
Prednostna naložba: »Trajnostna vključitev mladih na trg dela (ESS). Zlasti tistih, ki niso niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, vključno z mladimi, ki jim grozi socialna izključenost, in  mladimi iz marginaliziranih skupnosti, tudi prek izvajanja jamstva za mlade«

Delovno razmerje s pomočnico vzgojiteljice je sklenjeno od 1. 1. 2018 do 31. 5. 2018. Zaposlena je na projektnem delovnem mestu, in sicer s polnim delovnim časom.

Pomočnica vzgojiteljica opravlja delo v vrtcu pod strokovnim vodstvom in nadzorom mentorice – vzgojiteljice ter pedagoškim nadzorom ravnatelja oz. pomočnice ravnatelja OŠ Naklo, OE vrtec.

Pomočnica vzgojiteljice začetnik bo pridobivala vzgojno-izobraževalne izkušnje, ki so obvezne za pridobitev poklicne kvalifikacije, in opravila vse z zakonom in drugimi predpisi določene aktivnosti za pristop k strokovnemu izpitu s področja vzgoje in izobraževanja, po izteku pogodbe o zaposlitvi na projektnem delovnem mestu pa bo z OŠ Naklo sklenila novo pogodbo o zaposlitvi za obdobje vsaj enega meseca ter si prizadevala za njegovo nadaljnjo zaposlitev.

Ministrstvo bo za izvedbo projekta OŠ Naklo nakazalo sredstva na podlagi preverjenih zahtevkov za izplačilo, pripravljenimi v skladu z Navodili MIZŠ za izvajanje operacij evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020.

Januar, 2018

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

 
 
OŠ Naklo
domov | šola | dogodki | pouk | učenci| starši | zaposleni | vrtec