vrtec  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  dogodki  
 
 
  prehrana in zdravje  
 
 
 
 
  povezave s šolo  
 
 
  spletne povezave  
  vrtec.vasco.si 
Ministrstvo za šolstvo
Zavod za šolstvo
  Safe.si
Občina Naklo
Cobiss
Wikipedia
  Zmaga - spletno učenje
  Spletni slovar PONS
  Slovensko izob. omrežje
  Revija mama
  Revija otrok
  Ringaraja
  Bibaleze.si
  Bambino.si

 

 

 

 

 
  Prehrana  
Anketa o prehrani

Povzetek analize ankete o zadovoljstvu s prehrano v vrtcu

K sodelovanju pri izpolnjevanju ankete o zadovoljstvu s prehrano v vrtcu smo povabili vse starše vpisanih otrok. Odzvalo se je 87 staršev, za kar se jim najlepše zahvaljujemo. Večina staršev redno ali občasno spremlja jedilnik, kar kaže na njihovo osveščenost o pomembnosti področja prehrane za zdravje otrok. Pri načrtovanju prehrane upoštevamo Smernice zdravega prehranjevanja, zato prehrana ustreza kriterijem zdrave prehrane. S tem se strinja večina staršev. Starši so prehrano v vrtcu ocenili s povprečno oceno 4,0, otroci pa s 3,9. Na pozitiven odnos otrok do prehrane imajo gotovo velik vpliv starši sami, vzgojitelji in kuharsko osebje. 

Že nekaj časa ugotavljamo, da so obroki v vrtcu zelo zgoščeni, kar gotovo vpliva na količino zaužitih obrokov doma. Kljub temu pa večina staršev meni, da so obroki količinsko in energijsko zadostni. Večina staršev meni, da imajo otroci v vrtcu vsega dovolj, le nekateri starši so nas opozorili, da bi morali otroci pogosteje uživati zelenjavo, sadje ter tekočino in manj sladkorja. Večina staršev je mnenja, da mora biti popoldanska malica sestavni del ponudbe prehrane v vrtcu.

Starši so nam posredovali veliko predlogov za jedi, ki jih bomo skušali umestiti v jedilnik (polnozrnata žita, več zelenjave, sadja, lokalna in sezonska hrana,  enolončnice oz. mineštre, več rib …) in upoštevati pripombe (obilnejša popoldanska malica za 2.SO, manj sladkarij in procesiranih izdelkov, več pijače, manj sadnih sokov in sladkih pijač, manj mesnih izdelkov …). Mnogi starši so delo prehranskega tima pohvalili. Veseli nas, da menijo, da so jedilniki pestri, raznoliki, privlačni in prehransko ustrezni, ter da se kuharsko osebje in vzgojitelji trudijo za ustrezno pripravo in postrežbo obrokov.  

Podrobnejšo analizo posameznih vprašanj z obrazložitvami in sklepi si lahko preberete v pripetih dokumentih:

Povzetek analize ankete o zadovoljstvu s prehrano v vrtcu

Analiza ankete o zadovoljstvu s prehrano v vrtcu in obrazložitve

 

 
OŠ Naklo
domov | šola | dogodki | pouk | učenci| starši | zaposleni | vrtec