vrtec  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  dogodki  
 
 
  prehrana in zdravje  
 
 
 
 
  povezave s šolo  
 
 
  spletne povezave  
  vrtec.vasco.si 
Ministrstvo za šolstvo
Zavod za šolstvo
  Safe.si
Občina Naklo
Cobiss
Wikipedia
  Zmaga - spletno učenje
  Spletni slovar PONS
  Vladni portal za otroke
  Slovensko izob. omrežje
  Revija mama
  Revija otrok
  Ringaraja
  Bibaleze.si
  Bambino.si
  ePravljice.si

 

 

 

 

 
  Obvestila  
Obvestila

Razpored zaposlenih po oddelkih v novem vrtčevskem letu

ORGANIZACIJSKA ENOTA VRTEC                                                                                   2019/2020           

ZAPOSLENI

Ravnatelj: Milan Bohinec

Pomočnica ravnatelja in svetovalna delavka: mag. Gabrijela Masten

Izvajalka dodatne strokovne pomoči, specialna pedagoginja: Andreja Hafner Krek

Organizatorka prehrane in zdravstveno-higienskega režima: Nina Kavčič

RAZPORED VZGOJITELJEV IN POMOČNIKOV VZGOJITELJA PO ODDELKIH

VRTEC MLINČEK V NAKLEM

Odd.

Star. obd.

VZGOJITELJ

VZGOJITELJ PREDŠOL. OTROK -POMOČNIK VZGOJITELJA

1

1.

Nataša Medved

Martina Grašič

2

1.

Patricija Mulej Perne

Lana Kaštelan

3

1.

Petra Pičulin

Vanja Igličar

4

1.

Nina Pirnovar

Erika Gasar

5

1.+2.

Janja Blaznik

Aleksandra Šimenec

6

2.

Saša Ropret

Breda Mihelič

7

2

Anja Zupan

Anja Pangeršič

8

2

Saša Krenner

Zora Jereb

9

2

Manica Torkar

Darka Povalej

10

2.

Jana Kogovšek

Polona Šlegel

11

2.

Matjaž Zupin Muzik

Jana Bajželj

12

2.

Špela Willewaldt

Suzana Horvat


VRTEC JELKA V DUPLJAH

Odd.

Star. obd.

VZGOJITELJ

VZGOJITELJ PREDŠOL. OTROK -POMOČNIK VZGOJITELJA

1

1.

Alenka Gašpirc

Sandra Mikulič

2

1.

Meta Šimnic

Kelly Avsenik Hanson

3

2.

Aleksandra Meglič

Zorka Klemenčič

4

2.

Tanja Žgajnar

Kristina Štefe

Dodatni strokovni delavki (za sočasnost): Majda Knific, Teja Debenec

Naklo, 30. 8. 2019

Vsa obvestila ...

 

 
OŠ Naklo
domov | šola | dogodki | pouk | učenci| starši | zaposleni | vrtec