vrtec  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  dogodki  
 
 
  prehrana in zdravje  
 
 
 
 
  povezave s šolo  
 
 
  spletne povezave  
  vrtec.vasco.si 
Ministrstvo za šolstvo
Zavod za šolstvo
  Safe.si
Občina Naklo
Cobiss
Wikipedia
  Zmaga - spletno učenje
  Spletni slovar PONS
  Vladni portal za otroke
  Slovensko izob. omrežje
  Revija mama
  Revija otrok
  Ringaraja
  Bibaleze.si
  Bambino.si
  ePravljice.si

 

 

 

 

 
  Obvestila  
Obvestila

Obvestilo o novih cenah vrtca

Spoštovani starši!

Na podlagi Zakona o vrtcih, Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih, Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo ter Statuta Občine Naklo je Občinski svet Občine Naklo na svoji seji, dne 5. 6. 2019, sprejel SKLEP o določitvi cen programov v vrtcu pri Osnovni šoli Naklo:


program

cena

prvo starostno obdobje

467,07 €

kombiniran oddelek, oddelek 3-4 leta

387,70 €

drugo starostno obdobje

357,70 €

Cene veljajo od 1. 6. 2019.

Uprava vrtca

Vsa obvestila ...

 

 
OŠ Naklo
domov | šola | dogodki | pouk | učenci| starši | zaposleni | vrtec