učenci  
 
 
  projekti  
  kotički učiteljev  
  hitre povezave  
  vizitka
  govorilne ure
  urniki
  urnik šolske knjižnice
  šolski zvonec
  publikacija - LDN šole
  dokumenti
  spletne povezave  
  Twitter @OsNaklo
Spletna učilnica Moodle
  šolsko glasilo Kapljice
Zgodovina - 2. svet. vojna
Ministrstvo za šolstvo
Občina Naklo
Državni izpitni center
  Učiteljska.net
  Zmaga - spletno učenje
  Spletni slovar PONS
  Vladni portal za otroke
  Knjižnica  
Knjižnica

Knjižničarka: Kristina Valant
tel.: 04/277 01 18
e-pošta: kristina.valant@os-naklo.si

Urnik knjižnice na centralni šoli:

ponedeljek: 8.45–12.55, 14.50–16.00 za 1.–5. razred
                  8.45–16.00 za 6.–9. razred
torek: 8.00–12.30
sreda: 7.30–14.00
četrtek: 7.30–14.00
petek: 7.30–14.00

Obisk knjižnice med glavnim odmorom: 11.00–11.20

ponedeljek: 4. in 5. razred
torek: 2. in 3. razred
sreda: 6. in 7. razred
četrtek: 8. in 9. razred
petek: 1. razred

 

Urnik knjižnic na podružničnih šolah:

 Duplje:           torek: 13.00–13.45
                       četrtek: 12.10–12.55

 Podbrezje:     ponedeljek: 7.30–8.15
                       četrtek: 13.00–13.45

Šolska knjižnica je sestavni del celotnega vzgojno-izobraževalnega dela. Namenjena je učencem, učiteljem in ostalim zaposlenim na šoli.

V knjižnici se zbira, hrani in izposoja knjižnično gradivo. V njej se opravlja informacijsko delo v okviru izvajanja knjižničnih informacijskih znanj. Imamo tudi učbeniški sklad, ki učencem omogoča izposojanje predpisanih učbenikov. Pred koncem šolskega leta so učenci in njihovi starši seznanjeni s seznamom potrebnega gradiva za naslednje šolsko leto. V začetku šolskega leta pa učenci učbenike iz učbeniškega sklada prejmejo v šoli.

Na centralni šoli vas bo v knjižnici pričakala prijazna knjižničarka Kristina Valant, ki vam bo tudi pomagala izbrati in najti pravo knjigo. Za morebitna vprašanja v zvezi z izposojo gradiva, bralno značko, učbeniškim skladom ... je staršem dosegljiva med 11.30 in 12.30 na telefonski številki 04/277 01 18.
Na podružničnih šolah v Dupljah in Podbrezjah bosta knjižničarki Kristini pomagali razredni učiteljici.

Učenci od 6. do 9. razreda v knjižnici opravljajo Prešernovo bralno značko. Celo šolsko leto berejo knjige po lastni izbiri, potem se o prebranem pogovarjamo. Na koncu šolskega leta pa sledi slovesen zaključek, ko nas obišče kakšen zanimiv gost.

    Seznam učnih gradiv in potrebščin za šolsko leto 2018/19  
    Domače branje  
    Prešernova bralna značka  
    UDK - univerzalna decimalna klasifikacija  
    Navajanje literature  
    Knjižnični red in pravila uporabe tablic  
V prilogi je naveden knjižnični red (članstvo, izposoja, zamudnina, bonton...) ter pravila pri uporabi računalnika v knjižnici.
    Priporočene knjige za otroke in mladino  
    Digitalna knjižnica Slovenije  
 
   
 
OŠ Naklo
 
 
domov | šola | dogodki | pouk | učenci | starši | zaposleni | vrtec