učenci  
 
 
  projekti  
  kotički učiteljev  
  hitre povezave  
  vizitka
  govorilne ure
  urniki
  urnik šolske knjižnice
  šolski zvonec
  publikacija - LDN šole
  dokumenti
  spletne povezave  
  Twitter @OsNaklo
Spletna učilnica Moodle
  šolsko glasilo Kapljice
Zgodovina - 2. svet. vojna
Ministrstvo za šolstvo
Občina Naklo
Državni izpitni center
  Učiteljska.net
  Zmaga - spletno učenje
  Spletni slovar PONS
  Vladni portal za otroke
  Projekti  
  UStart - Izzivi podjetnosti za mlade (Youth Start – Entrepreneurial Challenges)


V letošnjem letu se je naša šola vključila v mednarodni projekt UStart - Izzivi podjetnosti za mlade (Youth Start – Entrepreneurial Challenges), v katerega je vključenih 12 partnerskih ustanov iz petih držav (Portugalske, Avstrije, Luksemburga, Danske in Slovenije). V Sloveniji projekt vodi in usmerja Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (spletna povezava: http://www.zrss.si/ustart/) v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo in Šolo za ravnatelje.

Temeljni namen projekta je spodbujanje samoiniciativnosti in podjetnost​i​, ​ki ju bomo v projektu smiselno integrirali v pouk s spodbujanjem razvoja sodelovanja in komuniciranja, kritičnega mišljenja, samorefleksije in samouravnavanja, dela z viri, ustvarjalnosti, proaktivnega vedenja »od ideje do uresničitve« itd.

V razvojnem projektu UStart – Izzivi podjetnosti za mlade bomo raziskali možne odgovore na krovno vprašanje (perspektiva učitelja): Kako naj integriramo v pouk razvoj elementov samoiniciativnosti in podjetnosti pri svojih ​učencih?

Cilji

V tem kontekstu bodo učitelji in učiteljice:

  • razvojno delovali: načrtovali, izvajali in spremljali pouk tako, da bodo integrirali veščine in znanja, ki tvorijo ključno kompetenco samoiniciativnost in podjetnost, ob spremljanju in podpori ravnatelja;
  • spoznali temeljna izhodišča učenja z izkušnjami,
  • spoznavali prakse razvijanja samoiniciativnosti in podjetnosti v drugih sodelujočih državah in z njimi izmenj​evali izkušnje oz. primere kakovostne prakse.

Pričakovani rezultati projekta:

  • pristopi dobre prakse spodbujanja in razvijanja samoiniciativnosti in podjetnosti,
  • širok nabor primerov kakovostne prakse uvajanja pri pouku različnih predmetov,
  • primeri kakovostne prakse širjenja rešitev v celoten kolektiv,
  • raznovrstne evalvacije nekaterih učinkov projekta,
  • nacionalna interaktivna spletna stran projekta z objavami primerov kakovostne prakse, primeri širjenja itd.,
  • razvite posamezne dimenzije samoiniciativnosti in podjetnosti pri dijakih, vključenih v projekt.

​V OŠ Naklo projekt izvajamo v 3. b, 3. d in 7. a.

Evalvacijo projekta vodi inštitut na Danskem.


Partnerji v projektu: 
 
  Kako postati ozaveščen potrošnik?  
V sredo, 31. 5. 2017, je na naši šoli potekal tehniški dan za učence od 6. do 9. razreda na temo Vzgoja potrošnika.Šestošolci smo začeli prvo uro ali ...
 
  Izzivi podjetnosti: Razmišljam kot oblikovalec  
Sedmošolci so se danes spopadli z novim izzivom v projektu Izzivi podjetnosti. Razmišljali so kot oblikovalci. Dizajnersko razmišljanje je metoda ...
   
 
OŠ Naklo
 
 
domov | šola | dogodki | pouk | učenci | starši | zaposleni | vrtec