šola  
  hitre povezave  
  vizitka
  govorilne ure
  urniki
  urnik šolske knjižnice
  šolski zvonec
  publikacija - LDN šole
  dokumenti
  spletne povezave  
  Twitter @OsNaklo
Spletna učilnica Moodle
  šolsko glasilo Kapljice
Zgodovina - 2. svet. vojna
Ministrstvo za šolstvo
Občina Naklo
Državni izpitni center
  Učiteljska.net
  Zmaga - spletno učenje
  Spletni slovar PONS
  Vladni portal za otroke
 
  Zaposleni  

Zaposleni

ravnatelj:
Milan Bohinec
pomočnica ravnatelja:
mag. Tatjana Lotrič Komac (Uradne ure za zunanje obiskovalce: petek, 10.15-11.00)
pomočnica ravnatelja:
mag. Gabrijela Masten (Vrtec Mlinček in Vrtec Jelka)
vodja podružnične šole:
Mateja Jarc (PŠ Podbrezje)
vodja podružnične šole:
Mihela Križaj Trebušak (PŠ Duplje)

Stiki med zavodom in starši potekajo na roditeljskih sestankih in govorilnih urah. Popoldanske govorilne ure so skupne, in sicer so vsak prvi četrtek v mesecu, ob 17.00 v Naklem, v Dupljah in Podbrezjah pa ob 17.15.
Razpored popoldanskih govorilnih ur: 4.10.2018, 8.11.2018, 3.1.2019, 7.2.2019, 7.3.2019, 4.4.2019 in 9. 5. 2019.

Morebitno prestavitev teh govorilnih ur zaradi praznikov, pouka prostih dni ali drugačne aktivnosti na šoli bomo staršem pravočasno sporočili. Na pogovor z učiteljem lahko starši pridejo tudi vsak tretji teden v mesecu, v času dopoldanskih govorilnih ur, ki so navedene v tabeli.

Centralna šola

Razredna stopnja
učitelj
poučuje
razrednik
govorilna ura
5. b 
5. b  
četrtek  
11.20–12.05 
5. a 
5. a  
četrtek  
11.20–12.05 
vzgojiteljica, 2. strokovna delavka v 1. r, vzgojiteljica 
 
petek  
7.30–8.15 
3. b 
3. b  
petek  
10.15–11.00 
2. OPB 
 
torek  
11.20–12.05 
1. b 
1. b  
petek  
11.20–12.05 
angleščina 
 
četrtek  
9:15–10:00 
pevski zbor 
 
sreda  
8.20–9.05 
1. a 
 
četrtek  
8.20–9.05 
4. a 
4. a  
ponedeljek  
9.10–9.55 
2. a 
2. a  
petek  
9.10–9.55 
4. b 
4. b  
ponedeljek  
9.10–9.55 
1. b, 3. OPB 
 
torek  
11.20–12.05 
1. a OPB 
 
torek  
11.20–12.05 
5. a 
 
ponedeljek  
12.10–12.55 
1. a 
1. a  
ponedeljek  
11.20–12.05 
3. a 
3. a  
četrtek  
10.15–11.00 
2. b 
2. b  
ponedeljek  
7:30–8:15 
5. b OPB, 4. a OPB, 5. a OPB 
 
četrtek  
11.20–12.05 


Predmetna stopnja

učitelj
predmet
razrednik
govorilna ura
slovenščina  
 
sreda  
10.15–11.00 
šport  
 
ponedeljek  
9:05–9:55 
šport  
 
ponedeljek  
12.05–12.50 
kemija  
8. c  
torek  
08.20–09.05 
naravoslovje  
8. c  
torek  
08.20–09.05 
biologija  
6. c  
petek  
9.10–9.55 
naravoslovje  
6. c  
petek  
9.10–9.55 
geografija  
 
sreda  
8.20–9.05 
tehnika in tehnologija  
8. a  
ponedeljek  
12.10–12.55 
matematika  
8. a  
ponedeljek  
12.10–12.55 
nemščina  
 
petek  
11.20–12.05 
šport  
 
sreda  
10.15–11.00 
gospodinjstvo  
 
torek  
10.15–11.00 
glasbena umetnost  
 
ponedeljek  
8.20–9.05 
gospodinjstvo  
 
torek  
10.15–11.00 
domovinska in državljanska kultura in etika  
 
sreda  
9.10–9.55 
matematika  
9. b  
ponedeljek  
10.15–11.00 
fizika  
9. b  
ponedeljek  
10.15–11.00 
šport  
 
torek  
9.10–9.55 
likovna umetnost  
7. c  
ponedeljek  
9.15–9.55 
angleščina  
9. a  
torek  
08:20–09:10 
tehnika in tehnologija  
 
četrtek  
7.30–8.15 
slovenščina  
 
petek  
9.10–9.55 
pevski zbor  
 
sreda  
8.20–9.05 
angleščina  
6. b  
torek  
12.10–12.55 
matematika  
7. a  
ponedeljek  
10.15–11.00 
tehnika in tehnologija  
7. a  
ponedeljek  
10.15–11.00 
INR- računalništvo  
 
torek  
7.45–8.30 
računalnikar  
 
torek  
7.45–8.30 
matematika  
 
torek  
9:10–9:55 
angleščina  
 
ponedeljek  
12.10–12.55 
zgodovina  
8. b  
četrtek  
10:15–11:00 
slovenščina  
7. b  
četrtek  
9.10–9.55 
slovenščina  
6. a  
četrtek  
10.15–11.00 

Knjižnica

učitelj
predmet
razrednik
govorilna ura
knjižnica  
 
torek  
8.20–9.05  

 

Svetovalna služba

strokovni delavec
govorilna ura
 
po_dogovoru  
sreda  
po_dogovoru  
torek  
po_dogovoru  
sreda  
po_dogovoru  

 

Podružnična šola Duplje
učitelj
poučuje
razrednik
govorilna ura
4. r  
4. r  
torek  
11.20–12.05 
1. OPB  
 
četrtek  
8.20–9.05 
2. r  
2. r  
torek  
10.15–11.00 
angleščina  
 
četrtek  
9:15–10:00 
5. r  
5. r  
četrtek  
12.10–12.55 
3. r  
3. r  
torek  
9.10–10.55 
pevski zbor, 2. OPB  
 
sreda  
8.20–9.05 
1. r  
1. r  
torek  
8.20–9.05 
3. OPB  
 
sreda  
12.05–12.55 
5. r, 4. r  
 
ponedeljek  
12.10–12.55 

 

Podružnična šola Podbrezje
učitelj
poučuje
razrednik
govorilna ura
šport  
 
ponedeljek  
12.05–12.50 
4. r  
5. r, 4. r  
četrtek  
11.20–12.05 
5. r  
 
ponedeljek  
08.20–09.05 
angleščina  
 
četrtek  
9:15–10:00 
pevski zbor, 3. OPB, 4. OPB, 5. OPB  
 
sreda  
8.20–9.05 
angleščina  
6. b  
torek  
12.10–12.55 
1. r  
1. r  
sreda  
10.15–11.00 
5. OPB, 4. OPB, 3. OPB, 2. r  
 
sreda  
11.20–12.05 
2. r, 3. r  
2. r, 3. r  
ponedeljek  
10.15–11.00 
1. OPB  
 
torek  
8.20–9.05 
2. OPB  
 
četrtek  
11.20–12.05 

 

Trenutno odsotni
učitelj
     
       
       

 

 

Ostali zaposleni

Poslovna sekretarka:
Katja Rozman

Računovodstvo:
Alenka Lopuh
Tanja Zaletel
Marjana Logar
Nina Krivic

Kuhinja:
Centralna šola
PŠ Duplje
PŠ Podbrezje
Majda Studen (vodja) Helena Debelak Milena Rakovec
Mateja Černilec    
Jana Zupančič    
Brigita Grašič    
Danica Bolevič    

Vzdrževanje:
Tomaž Bajželj
Lovro Sušnik
Jože Perčič

Čistoča:

Centralna šola
PŠ Duplje
PŠ Podbrezje
Katja Hribar Nataša Hozjan Milena Rakovec
Ana Kuhar Veronika Trškan  
Anđa Pavlova    
Nada Kodeh    
Danica Bolević    
Marija Čarman    

 

   
 
OŠ Naklo
 
 
domov | šola | dogodki | pouk | učenci | starši | zaposleni | vrtec