šola  
  hitre povezave  
  vizitka
  govorilne ure
  urniki
  urnik šolske knjižnice
  šolski zvonec
  publikacija - LDN šole
  dokumenti
  spletne povezave  
  Spletna učilnica Moodle
Twitter @OsNaklo
  šolsko glasilo Kapljice
Zgodovina - 2. svet. vojna
Ministrstvo za šolstvo
Občina Naklo
Državni izpitni center
  Učiteljska.net
  Zmaga - spletno učenje
  Spletni slovar PONS
  Vladni portal za otroke
 
  Dokumenti  
Dokumenti

Obrazci in vloge

Vloga za uporabo drugih prostorov zavoda
Vloga za uporabo telovadnice in pripadajočih prostorov
Cenik za uporabo prostorov zavoda
Obrazec za kandidaturo za upravni odbor šolskega sklada

Šola

Vloga za subvencioniranje šole v naravi
Vloga za dodelitev statusa mladega umetnika
Vloga za dodelitev statusa športnika
Prijava učenca na šolsko prehrano

Vrtec

Vloga za vpis otroka v vrtec za šolsko leto 2020/2021 NOVO
Potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka
Vloga za zagotovitev dietne prehrane
Obrazec za začasni izpis iz vrtca (rezervacija)
Obrazec za izpis otroka iz vrtca (izpisnica)

Pravilniki in drugi dokumenti zavoda

Letni delovni načrt OŠ Naklo 2019/20
Pravila o šolski prehrani
Poslovnik o delu sveta staršev javnega zavoda OŠ Naklo
Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest
Pravilnik o oddajanju prostorov v zavodu
Pravilnik o obliki, vsebini, uporabi in hrambi pečatov
Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov v Osnovni šoli Naklo, organizacijski enoti vrtec
Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov v Osnovni šoli Naklo
Pravilnik o delovanju in organizaciji šolskega sklada Osnovne šole Naklo
SMERNICE IVZ glede vključitve otroka v vrtec/šolo po preboleli bolezni

Šola

Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti športnika oz. umetnika na OŠ Naklo
Vzgojni načrt OŠ Naklo (september 2018)
Pravilnik o kriterijih in postopku za subvencioniranje oblik razširjenega programa
Pravila šolskega reda
Hišni red v Osnovni šoli Naklo
Koncept opravljanja domačih nalog

Vrtec

Čakalni seznam za 1. starostno obdobje 2020/21
Čakalni seznam za 1. starostno obdobje 2019/20
Zakon o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami
Hišni red vrtca
Pravilnik o varnosti otrok v OE vrtec
Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec
Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec s spremembami

Zapisniki

Zapisnik 2. korespondenčne seje Sveta staršev OŠ Naklo 19_20, 11. 5. - 15. 5. 2020
Zapisnik 3. redne seje UO ŠS OŠ Naklo, 15. 10. 2019 (2017 - 2019)
Prikaži vse ...

Drugo

Dopis DZS
Neobvezni izbirni predmet v 7., 8. in 9. razredu za šolsko leto 2020/21 - nemščina
Neobvezni izbirni predmeti v 4., 5. in 6. razredu za šolsko leto 2020/21
Obvezni izbirni predmeti za šolsko leto 2020/21
Reševanje anket pri pouku
Navodila za izvedbo javnih naročil, 2012
   
 
OŠ Naklo
 
 
domov | šola | dogodki | pouk | učenci | starši | zaposleni | vrtec