šola  
  hitre povezave  
  vizitka
  govorilne ure
  urniki
  urnik šolske knjižnice
  šolski zvonec
  publikacija - LDN šole
  dokumenti
  spletne povezave  
  Twitter @OsNaklo
Spletna učilnica Moodle
  šolsko glasilo Kapljice
Zgodovina - 2. svet. vojna
Ministrstvo za šolstvo
Občina Naklo
Državni izpitni center
  Učiteljska.net
  Zmaga - spletno učenje
  Spletni slovar PONS
  Vladni portal za otroke
 
  Dokumenti  
Dokumenti

Obrazci in vloge

Vloga za uporabo drugih prostorov zavoda
Vloga za uporabo telovadnice in pripadajočih prostorov
Cenik za uporabo prostorov zavoda
Obrazec za kandidaturo za upravni odbor šolskega sklada

Šola

Vloga za subvencioniranje šole v naravi
Vloga za dodelitev statusa mladega umetnika
Vloga za dodelitev statusa športnika
Prijava učenca na šolsko prehrano

Vrtec

Vloga za dietno prehrano v vrtcu
Obrazec za začasni izpis iz vrtca
Obrazec za stalen izpis iz vrtca

Pravilniki in drugi dokumenti zavoda

Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest
Pravilnik o oddajanju prostorov v zavodu
Pravilnik o obliki, vsebini, uporabi in hrambi pečatov
Letni delovni načrt šole - 2017/18
Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov v Osnovni šoli Naklo, organizacijski enoti vrtec
Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov v Osnovni šoli Naklo
Pravilnik o delovanju in organizaciji šolskega sklada Osnovne šole Naklo
SMERNICE IVZ glede vključitve otroka v vrtec/šolo po preboleli bolezni
Uradni list RS: Zakon o šolski prehrani

Šola

Pravilnik o kriterijih in postopku za subvencioniranje oblik razširjenega programa
Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti za perspektivnega in vrhunskega športnika oziroma mladega umetnika na Osnovni šoli Naklo
Pravila šolskega reda
Pravila o šolski prehrani
Hišni red v Osnovni šoli Naklo
Koncept opravljanja domačih nalog
Vzgojni načrt Osnovne šole Naklo

Vrtec

Seznam sprejetih in čakajočih otrok za šol. leto 2017/2018
Hišni red vrtca
Pravilnik o varnosti otrok v OE vrtec
Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec
Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec s spremembami

Zapisniki

Zapisnik 1. Sestanka sveta staršev zavoda OŠ Naklo v šolskem letu 2017/2018, dne 27. 9. 2017
Zapisnik 2. Sestanka sveta staršev zavoda OŠ Naklo v šolskem letu 2016/2017, dne 15. 2. 2017
Prikaži vse ...

Drugo

Neobvezni izbirni predmet v 7., 8. in 9. razredu za šolsko leto 2017/18 - nemščina
Neobvezni izbirni predmeti v 4., 5. in 6. razredu za šolsko leto 2017/18
Obvezni izbirni predmeti za šolsko leto 2017/18
Reševanje anket pri pouku
Navodila za izvedbo javnih naročil, 2012
   
 
OŠ Naklo
 
 
domov | šola | dogodki | pouk | učenci | starši | zaposleni | vrtec