NA-MA POTI

Naravoslovna in matematična pismenost: spodbujanje kritičnega mišljenja in reševanja problemov Naš VIZ sodeluje v projektu NA-MA POTI kot razvojni VIZ. V projektu udejanjamo strategije prožnih oblik učenja. Prožne oblike učenja so oblike poučevanja in učenja, ki...
Dostopnost