Projekt LIFE Lynx: Mladi varuhi risov na OŠ Naklo

l

4. oktobra, 2021

Glavni cilj projekta LIFE Lynx je reševanje Dinarsko-JV alpske populacije risa pred izumrtjem ter njena dolgoročna ohranitev. Populacija je trenutno izredno majhna, izolirana, njeni osebki pa so si med seboj zelo sorodni. V projektu bodo v Slovenijo in na Hrvaško z mednarodnim sodelovanjem doselili rise iz slovaškega in romunskega dela Karpatov ter s tem preprečili izumrtje naše populacije. Hkrati se v projektu zavzemamo za ohranjanje podpore javnosti in ključnih deležnikov za ohranitev risa. Izredno pomembno je tudi sodelovanje z državami EU, v katerih ta populacija risov živi. Projektna ekipa redno obvešča učiteljico koordinatorico o tem, kaj se z varovanimi risi dogaja, kje se gibljejo, kaj plenijo ipd. V okviru pouka naravoslovja v sedmem razredu in pri izbirnem predmetu dobljene podatke učiteljica koordinatorica za našo šolo deli z učenci, skupaj natančneje spremljajo rise, doseljene na gorenjskem območju.

Ostali projekti

NA-MA POTI

NA-MA POTI

Naravoslovna in matematična pismenost: spodbujanje kritičnega mišljenja in reševanja problemov Naš VIZ...

Dostopnost