Projekt LIFE Lynx: Mladi varuhi risov na OŠ Naklo

l

4. oktobra, 2021

Glavni cilj projekta LIFE Lynx je reševanje Dinarsko-JV alpske populacije risa pred izumrtjem ter njena dolgoročna ohranitev. Populacija je trenutno izredno majhna, izolirana, njeni osebki pa so si med seboj zelo sorodni. V projektu bodo v Slovenijo in na Hrvaško z mednarodnim sodelovanjem doselili rise iz slovaškega in romunskega dela Karpatov ter s tem preprečili izumrtje naše populacije. Hkrati se v projektu zavzemamo za ohranjanje podpore javnosti in ključnih deležnikov za ohranitev risa. Izredno pomembno je tudi sodelovanje z državami EU, v katerih ta populacija risov živi. Projektna ekipa redno obvešča učiteljico koordinatorico o tem, kaj se z varovanimi risi dogaja, kje se gibljejo, kaj plenijo ipd. V okviru pouka naravoslovja v sedmem razredu in pri izbirnem predmetu dobljene podatke učiteljica koordinatorica za našo šolo deli z učenci, skupaj natančneje spremljajo rise, doseljene na gorenjskem območju.

Ostali projekti

Shema šolskega sadja

Shema šolskega sadja

Šolska shema je ukrep skupne kmetijske politike EU, ki otrokom zagotavlja dodaten obrok sadja in zelenjave...

Tradicionalni slovenski zajtrk

Tradicionalni slovenski zajtrk

Tudi v tem šolskem letu bomo sodelovali v projektu Tradicionalni slovenski zajtrk, ki je osrednje dogajanje...

SIO2020

SIO2020

Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju V letu 2017 je Arnes začel...

Slovenščina na dlani

Slovenščina na dlani

Projekt Slovenščina na dlani je namenjen izdelavi interaktivnega učnega e-okolja za učenje slovenščine....

Dostopnost