GIBANJE, ZDRAVJE, DOBRO FIZIČNO IN PSIHIČNO POČUTJE

l

4. oktobra, 2021

Področje gibanje in zdravje za dobro psihično in fizično počutje vsebuje različne dejavnosti, s katerimi želimo in lahko vplivamo na zdrav telesni, čustveni, kognitivni in socialni razvoj vsakega posameznika ter ob tem poskrbimo za dobro počutje in ohranitev zdravih navad. Redna telesna dejavnost, uravnotežena prehrana, skrb za varno okolje in sprostitev so ključni dejavniki, ki vplivajo na zdravje in dobro počutje.

Cilji projekta so: zagotoviti spodbudno učno okolje, omogočiti pridobivanje znanj in razvoj spretnosti, ki so pomembne za ohranjanje zdravja in dobrega počutja, vplivati na razumevanje o zdravem in varnem okolju, pomenu vsakodnevnega gibanja ter zdravi in uravnoteženi prehrani,  oblikovati in razvijati pozitivna stališča, navade in načine ravnanja, spodbujati učence k samostojni izbiri dejavnosti, oblikovanju lastnega programa in spremljanju napredka (samovrednotenju) ter vseživljenjskega učenja in trajnostnega razvoja.

Ostali projekti

Erasmus+

Erasmus+

Potovanje v Zeleno Evropo  je projekt, ki poteka od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022. Njegov namen je...

Različni smo

Različni smo

Vsi, ki obiskujemo šolo, smo si med seboj različni. Razlikujemo se na videz in po značilnostih, ki jih ne...

REACT.EU

REACT.EU

Od februarja 2021 šola sodeluje v projektu React EU. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v...

Dostopnost